Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förtydligande kring psykiatrins vårdavdelning i Lindesberg

Publicerad: 2023-06-08 11:06

Med anledning av artiklar i media om psykiatrins vårdavdelning i Lindesberg vill vi förtydliga att det inte handlar om en avveckling av vården i Lindesberg utan en utveckling där ett arbetssätt med specialiserade psykiatriska omvårdnadsteam (SPOT-team) testas i en pilot under en period.

Inte avveckling utan utveckling

Arbetet med att starta upp SPOT-team påbörjas under hösten 2023 och kommer att pågå som en pilot under 2024. Vårdavdelningen i Lindesberg har en vårdnivå som fungerar bra att utför i hemmiljö vilket gör det lämpligt att prova konceptet där. En temporär neddragning av dom disponibla vårdplatserna i Lindesberg genomförs under piloten för att möjliggöra en omfördelning av resurser till teamen.

Just nu pågår förberedelser som planering, information och dialog med medarbetare och andra som kan bli berörda av förändringen under piloten. Förberedelserna fortsätter under hösten.

Olika fördelar med SPOT-team

Dom regioner som under flera år har använt sig av vårdformen berättar om positiva erfarenheter. Den stora fördel som nämns är att patienten får möjlighet till vård i sin hemmiljö, men också att anhöriga och närstående fått en tydligare plats i vården. En annan fördel är att vi kan öka vår tillgänglighet då SPOT-team kan stödja och hjälpa betydligt fler patienter under en och samma tidsperiod jämfört med antalet som kan få vård på vårdavdelningen. Teamets insatser minskar även behovet av akuta insatser från öppenvården i länet – resurser som istället kan användas för att öka vår tillgänglighet på mottagningen i Lindesberg.

Samma kontaktvägar för patienterna

Invånare och befintliga patienter från norra länsdelen gör precis som tidigare när de har behov av att komma i kontakt med psykiatrin, det vill säga kontaktar öppenvårdens mottagning i Lindesberg under dagtid och den psykiatriska akutmottagningen under kvällar, nätter och helger. Svårt sjuka personer, där vård i hemmet inte är ett alternativ, kommer precis som tidigare att erbjudas heldygnsvård på USÖ i Örebro.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 juni 2023