Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förvånande upptäckt kring forskning av bruten handled

Publicerad: 2023-02-09 09:27

I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar antalet personer som drabbas av bruten handled. Det har tidigare saknats forskning kring hur en handledsskada på bästa sätt tas om hand. Nu visar en studie från Universitetssjukhuset Örebro att en handledsskada med fördel opereras med endast en platta inopererad på handflatesidan.

Vinterbild på en snöklädd trappa och porträttbild på forskaren.

Varje år är det cirka 26 personer på 10 000 som bryter handleden. Foto: GettyImages. Forskaren Eva Lundqvist, överläkare inom Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgin. Foto: Elin Abelson.

Det finns olika sätt att operera handledsbrott. Tidigare var uppfattningen att de patienter som hade de allra svåraste frakturerna skulle opereras med en kombinerad plattfixation.

– Vår forskning visar att det funktionella resultatet var bättre med enbart en platta på handflatesidan och i denna grupp var även infektionsrisken lägre, liksom operationstiden, risken för förlängd sjukskrivning och risken för en andra operation då plattan togs bort, säger Eva Lundqvist, överläkare inom Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi vid Universitetssjukhuset Örebro samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.  

Det som gav ett likvärdigt resultat mellan de två operationstyperna var det radiologiska resultatet, vilket innebär att frakturläget på röntgenbilderna var detsamma i båda grupperna. De sammantagna resultaten framkom efter en ettårsuppföljning och det har nu påbörjats en femårsuppföljning.

Lägre smärta och bättre handfunktion

– Tidigare var det inte klargjort vilka handledsbrott som bör opereras, hur de ska opereras och vad som är avgörande för resultatet. Resultatet av forskningen har inneburit att färre patienter opereras med dubbel plattfixation idag samtidigt som komplikationerna har blivit färre, säger hon.

Det innebär även lägre risk för förlängd sjukskrivningsperiod, kortare operationstid och färre återbesök.

– Vårt mål för ett gott resultat är en smärtfri välfungerande handled där forskningen visade att plattfixation enbart på handflatesidan ger betydligt lägre smärta och bättre handfunktion jämfört med kombinerad plattfixation enligt patienterna, avslutar Eva Lundqvist.

Faktaruta

  • Varje år är det cirka 26 personer på 10 000 som bryter handleden. Efter en handledsolycka brukar man vara sjukskriven i tre månader om man har ett manuellt arbete. Behöver patienten dubbel plattfixation så behövs ofta mer rehabilitering och längre sjukskrivning än tre månader.
  • Nyligen har ett nytt nationellt vårdprogram tagits fram som ökar chanserna att patienterna får en godare, evidensbaserad och mer enhetlig behandling efter en bruten handled.
  • Vill du lyssna på Eva och hennes kollega Marcus Sagerfors prata om sin forskning kan du lyssna på podden nedan.
    "Dr Graham interviews Drs. Eva Lundqvist and Marcus Sagerfors regarding their paper “Volar Locking Plate Compared With Combined Plating of AO Type C Distal Radius Fractures: A Randomized Controlled Study of 150 Cases”, which is the lead article in the September 2022 issue of The Journal of Hand Surgery."
    JHS Podcast Episode 78 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 februari 2023