Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Framtiden för patientbiblioteket på USÖ utreds

Publicerad: 2024-03-25 08:00

Verksamheten på patientbiblioteket på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) kommer att minska kraftigt, alternativt upphöra helt vid årsskiftet. Det föreslår hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i samband med att samtliga utgifter nu ses över.

Biblioteksperrsonal bland böcker

Patientbiblioteket på USÖ finns i källarplanet på M-huset. Foto: Håkan Risberg /Region Örebro län

Patientbiblioteket vid USÖ drivs idag på entreprenad av Örebro bibliotek.

- Vi är stolta över att ha kunnat erbjuda servicen hos ett fullvärdigt patientbibliotek på USÖ, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson. Örebro kommuns personal som drivit verksamheten har gjort ett fantastiskt jobb.

Måste minska - som många andra

Samtidigt pågår arbetet med att koncentrera resurser inom hela vårdorganisationen i regionen till kärnverksamhet. 2023 landade regionen på ett underskott på 909 miljoner kronor. Ett underskott som sätter regionen i ett svårt läge.

- Därför ser vi tyvärr att vi, som många andra regioner före oss, behöver minska på biblioteksverksamheten, konstaterar Jonas Claesson. Det är tråkigt men nödvändigt.

Förslaget är antingen att dra ner på verksamheten kraftigt eller att lägga ned den helt vid årsskiftet.

Kostnaden för att driva biblioteket ligger idag på cirka 4,6 miljoner kronor per år.

Böcker, tidningar och bokvagn

I bibliotekets lokaler i källarvåningen på M-huset har patienter, närstående och personal kunnat låna böcker, ljudböcker och läsa dagstidningar och tidskrifter.

Inneliggande patienter har dessutom fått besök av bokvagnen där man förutom böcker och tidningar kunnat låna filmer och cd-skivor.

Nu vidtar en noggran utredning för att se hur beslut påverkar personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och unga.

Besked i september

Förslaget omfattar inte biblioteksverksamheten på Karlskoga eller Lindesbergs lasarett eller regionens medicinska bibliotek – endast patientbiblioteket på USÖ.

Utredningen kommer att vara klar senast 31 september.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 mars 2024