Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Från och med 1 september kan personer som är 65 år och äldre få ny påfyllnadsdos mot covid-19

Publicerad: 2022-08-22 12:09

Från och med 1 september kan regionen erbjuda alla över 65 år en ny påfyllnadsdos (höstdos) vaccin mot covid-19, liksom personer på särskilda boenden, SÄBO (ges på boendet). Region Örebro län följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendation om ytterligare påfyllnadsdos för dessa målgrupper.

Frågorna har varit många om när det går att få sin nästa påfyllnadsdos mot covid-19, och nu kommer svaret för alla över 65 år som nu har möjlighet att ta nästa spruta. Gruppen kan boka in sig för nästa dos från och med den 1 september.

”Det har varit efterlängtat då det för många nu gått lång tid sedan senaste dosen, och därför känns det bra att direkt från Folkhälsomyndighetes rekommenderade startdatum kunna köra igång vaccinationen”, säger Erik Fredholm, ordförande i styrgruppen för vaccination i länet.

Regionens målsättning är att så många som möjligt av de över 65 ska kunna erbjudas påfyllnadsdosen så snabbt som möjligt för att därefter kunna öppna även för övriga invånare över 18 år som önskar påfyllnadsdos. Parallellt med höstens nya påfyllnadsdos fortsätter vaccinering av de som inte tidigare vaccinerats med grunddos 1-3.

”Jag vill understryka vikten av att vaccinera sig, och det kommer att finnas gott om tider på våra vaccinationsmottagningar under hösten”, säger Erik Fredholm.

Under hösten kommer det att vaccineras både vid vaccinationsmottagningarna i de fyra länsdelarna, samt på vårdcentraler under vissa dagar berättar Erik Fredholm.

I Örebro lämnar vaccinationsmottagningen sina lokaler på Club 700 vid månadsskiftet augusti/september. Första veckan i september sker istället vaccination på Conventum Arena. Därefter kommer covid-vaccination ske vid vårdcentraler i Örebro under ett par veckors tid. Från och med den 19 september beräknas vaccinationsmottagningen i Örebro vara på plats på Storgatan 28.

Vaccination är bästa skyddet att drabbas av svår sjukdom.

”Vaccination ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och därför är det fortfarande viktigt att ta de doser, inklusive påfyllnadsdoser, som man rekommenderas”, säger smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen.

Dessa rekommenderas påfyllnadsdos från den 1 september

  • Personer som är 65 år och äldre
  • Personer boende på SÄBO (ges på boendet)
  • Observera att det ska ha gått fyra månader sedan föregående vaccination mot covid-19 innan det är dags för påfyllnad
  • Även personer med hemtjänst och personer med hemsjukvård, alla från 18 år som tillhör riskgrupp samt de med immunbrist rekommenderas ytterligare påfyllnadsdos i höst. Region Örebro län återkommer med information om när dessa kan börja boka tid för vaccination.
  • Senare i höst kommer även påfyllnadsdosen att erbjudas alla andra över 18 år som vill bättra på sitt vaccinationsskydd

Läs mer om vaccination och boka tid på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 augusti 2022