Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Frätskador på tänderna vanligare

Publicerad: 2023-05-12 10:19

Antalet barn och ungdomar med frätskador på tänderna blir allt fler, uppger Folktandvården. En av anledningarna stavas energidryck. – Det finns ingen bot mot frätskador, det går inte att backa tillbaka, säger Annika Gustafsson, verksamhetschef på Folktandvårdens specialisttandvård Pedodonti (barntandvård).

En tandläkare undersöker ett barns tänder.

Ökningen av frätskador har märkts av under se senaste åren, menar Folktandvården.

Folktandvården har märkt av ökningen under de senaste åren.  I 2020 års enkät av  Liv och hälsa ung, som skickas ut till ungdomar i sjuan, nian och årskurs 2 på gymnasiet, uppgav 59 procent att de drack läsk, juice och energidryck flera gånger per vecka upp till varje dag. Detta kan jämföras med undersökningen från 2014 då endast 22 procent svarade att de drack juice, läsk eller energidryck i motsvarande mängd.

– Det här kan man inte jämställa med karies, det kan man få att stanna av och laga, säger Annika Gustafsson och fortsätter:

– Det här stannar inte av om man fortsätter med sina levnadsvanor. Det finns ingen bot mot det, det går inte att backa tillbaka. Det innebär i förlängningen att det kan komma att krävas stora ingrepp.

– Om det har gått så långt att patienten har ilningar och allvarliga symptom som att tänderna har blivit kraftigt avkortade, då är det kronor man får göra, säger Annika Gustafsson.

Det är framför allt bland 18-19-åringar som skadorna är som störst. Annika Gustafsson tror att just ökningen av energidryck under de senaste åren spelar roll.

– Det känns som en trend i samhället. Många som är aktiva och tränar dricker energidryck och där har det fått ett stort fäste, säger hon.

Men även frukt och juice kan ha stor påverkan på tänderna.

– Många tror att det är nyttigt att dricka en massa juice och äta mycket frukt. Men då måste man tänka på hur och vilka mängder man konsumerar. Det sänker ph-värdet enormt i munnen.

Tidigare har tandvården bedömt hur patienternas munhälsa ser ut när det gäller karies och tandlossning. Men nu har man även börjat titta på hur emaljen ser ut och om den ser angripen ut.

– Det som är intressant är att man nationellt tar fram ett vårdprogram för att ha ett stöd för tandläkarna inom tandvården. Tanken är att man vill upptäcka det här så tidigt som möjligt för att kunna göra förebyggande insatser, säger Annika Gustafsson.

– Det vi vill är att få till levnadsförändringar som minskar skadorna på tänderna.

Men det finns också inre faktorer som påverkar.

– Om man har uppstötningar eller att man har någon form av ätstörning så att man kräks  påverkar det också tändernas emalj. Annika Gustafsson varnar för att borsta tänderna direkt efter att ha druckit dricka, ätit frukt eller efter att man har kräkts.

– Skölj munnen med en fluoridlösning eller vatten – gå absolut inte och borsta tänderna för då sliter du ner tänderna ännu mer.

Text: Oskar Schriever-Abeln

Foto: Pixabay och Oskar Schriever-Abeln

Annika Gustafsson

Annika Gustafsson

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 maj 2023