Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Gör livsviktig skillnad idag - visa din vilja i donationsregistret

Publicerad: 2021-11-05 15:15

Visste du att en enda organdonator kan rädda upp till åtta människors liv. Ändå räcker inte organ och vävnader till för alla som väntar. För även om åtta av tio svenskar är positiva till att donera så har bara två av tio registrerat sig i donationsregistret.

Det är fler som behöver än som ger

Att ta ställning till donation kan vara avgörande för att rädda, eller förändra, en annan människas liv. Så visa din vilja i donationsregistret. Gör det nu. Det tar bara några minuter. Sedan berättar du för dina närmaste så dom vet vad du vill.

Här kan du visa din vilja och registrera dig i donationsregistret.

Ett rött hjärta som uppmanar till att registrera sig i donationsregistret.

Sjukvårdsregional hornhinnebank finns på USÖ

Det går att bli donator av ett flertal organ. Det går även att donera vävnad, det vill säga delar av organ, till exempel hjärtklaffar, hornhinnor, hud och öronben. Organ doneras av personer som vårdas inom intensivvården, medan vävnader kan doneras av personer som avlidit på vårdavdelning eller i hemmet.

På USÖ finns en sjukvårdsregional hornhinnebank som ska säkerställa sjukvårdsregionens tillgång till hornhinnor för transplantation. USÖ:s hornhinnebank är en av sex hornhinnebanker i Sverige och får ögonvävnader från sju olika sjukhus i sjukvårdsregionen.

- Vi får ögonvävnader från i dagsläget sex olika sjukhus i sjukvårdsregionen. Behovet är fortsatt stort av hornhinnor, det är nu upp till 6 månaders kö för operation, säger Helena Ström, regionsamordnare för Hornhinnebanken.

Sedan Socialstyrelsen tog initiativ till den årligen återkommande Donationsveckan syns en tydlig ökning av antalet anmälningarna till donationsregister under den tid veckan pågår. Vanliga veckor registrerar sig 400-800 personer i Sverige. Under donationsveckan förra året registrerade sig cirka 10 309 personer.

Donationsveckan

  • Årligen återkommande nationell kampanjvecka som initierats av Socialstyrelsen.
  • Pågår i år under vecka 45, den 8-14 november.
  • I Gallerian på USÖ finns en informationsdisk där man kan ta del av informationsmaterial. Den kommer att vara bemannad tisdag, onsdag och torsdag under veckan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 november 2021