Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grants Office hjälper till att vidga nålsögat vid forskningsansökningar

Publicerad: 2024-02-23 15:38

4,9 miljoner fick en forskargrupp nyligen ta emot till sin forskning om virtuell cykling för äldre. ”Att få ett stort anslag är som att komma igenom ett nålsöga men tack vare hjälp från Grants Office så vidgas det nålsögat genom deras kompetens vid forskningsansökningar”, säger forskaren Mialinn Arvidsson Lindvall.

Mialinn och Ann-Sofie

Mialinn Arvidsson Lindvall besöker Ann-Sofie Sundqvist på Grants Office. Foto: Elin Abelson.

Grants Office finns på Campus USÖ och där har regionens forskare möjlighet att få stöd med sina forskningsansökningar. De hjälper till med rådgivning, ansökningsgranskning, koordinering av stödfunktioner för en forskningsansökan och har utbildningar kring finansiering för forskning.

– Vi har ett nyhetsbrev där vi sammanställer vilka olika utlysningar som pågår just nu. Det är en tidskrävande process att söka anslag och det här är en service vi har till våra forskare. Vi kontrollerar även att det finstilta i utlysningstexten blir rätt. Det kan vara allt ifrån formalia, typsnitt och bilagor, berättar Ann-Sofie Sundqvist, som är en av de två forskningsfinansieringsrådgivarna.

Hon har jobbat på Grants Office i drygt två år och är själv forskare. Hennes forskning är inriktad mot patientnära klinisk forskning med ett huvudsakligt fokus på patienter och närståendes upplevelse av vård och behandling. Innan Ann-Sofie började arbeta där har hon själv tagit hjälp därifrån med några av hennes ansökningar.

– Jag kommer ihåg när jag fick tillbaka min första ansökan som hade blivit granskad av en av mina nuvarande kollegor Zarah Carlander, som för tillfället är föräldraledig, och det var verkligen en aha-upplevelse. Ansökan hade blivit så mycket bättre efter att Zarah gått igenom den, säger Ann-Sofie.

Behovet av hjälp har ökat och under förra året hjälpte de till med cirka 110 ansökningar. Det tror Ann-Sofie kan bero på att det finns fler forskningsinriktade medarbetare inom Region Örebro län, men kanske även att fler har hittat till verksamheten.

– Det bästa med Grants Office är det samarbete som uppstår, de har ett annat perspektiv och det blir helt nya ögon som läser ansökan som är otroligt värdefullt. Att kunna få stödet att jobba med ansökan flera gånger har varit mycket givande, säger Mialinn Arvidsson Lindvall, medicine doktor och fysioterapeut.

Väl genomarbetad ansökan

Ann-Sofie har varit med vid de fyra olika tillfällen som ansökan har skickats till olika finansiärer, alla med sitt eget utlysningsfokus. Till varje utlysning har forskargruppen gemensamt arbetat med ansökan och sedan skickat den till henne för granskning.

– Först sändes ansökan vid två tillfällen till Forte, sen Vetenskapsrådet och nu senast Familjen Kamprads stiftelse. Jag tror att jag har granskat ansökan ungefär 3–4 gånger till varje utlysning, vilket innebär att jag har gått igenom ansökan ungefär 12–16 gånger. Så det är en väl genomarbetad ansökan, säger Ann-Sofie.

Forskaren får själv gå igenom ansökan en sista gång och titta så att allt stämmer i ansökningssystemet innan det är dags att trycka på ”skicka-in-knappen”.

– Det får forskaren alltid ta ansvar för och göra själv. Sedan är det ju så att ju mer van man blir att skriva ansökningar desto lättare går det men det är många bitar som ska falla på plats, berättar Ann-Sofie.

Sista gången när ansökan skickades blev svaret positivt och det blev läge att fira när miljonanslaget beviljades.

Faktaruta

• När en forskare vill ha hjälp med att granska en anslagsansökan är det bra att ta kontakt med Grants Office så tidigt som möjligt. Om forskaren gör det så innebär det bättre förutsättningar att kunna få den bästa servicen. Det är alltid bra om Grants Office får granska texten i ansökan minst två gånger och för att det ska hinnas med och forskaren ska hinna göra korrigeringar så behöver forskaren vara ute med god marginal.

• Ett annat tips till forskaren är att logga in i ansökningssystemet så snart utlysningen har öppnat. Det är oftast mer information än vad som framgår av utlysningstexten som ska matas in i systemet och som tar extra tid att förbereda. Så att en inte blir överraskad när ansökan ska skickas in och det då är delar som saknas.

• Det är också bra att inte vara ute i absolut sista sekunden när ansökan ska skickas in då ansökningssystemet kan hänga sig om det är många som är inloggade samtidigt. När deadline har varit så är ansökningssystemet stängt och kan inte öppnas igen, vilket givetvis är mycket tråkigt om forskaren lagt ned mycket arbete på sin ansökan.

• Alla Grants Office tjänster är gratis och de välkomnar alla att ta kontakt, ingen fråga är för liten.

Kontakter

Ann-Sofie Sundqvist

Forskningsfinansieringsrådgivare, docent

Camilla Warnicke

Forskningsfinansieringsrådgivare, docent

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 mars 2024