Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Gynekologisk cellprovtagning – en liten insats som kan göra stor skillnad

Publicerad: 2021-09-01 12:55

Att gå på gynekologisk cellprovtagning när du blir kallad minskar risken att bli sjuk i livmoderhalscancer med mer än 90 procent.

Varje år får ungefär 550 personer livmoderhalscancer i Sverige. Möjligheten att överleva är god, men livmoderhalscancer är fortfarande en dödlig sjukdom. Därför är det viktigt att regelbundet ta cellprov. Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). Sjukdomen utvecklas oftast långsamt under många år, vilket gör det möjligt att upptäcka och behandla sjukdomen i ett tidigt skede. Om ännu fler kvinnor går på cellprovtagning när de blir kallade skulle både förekomsten och dödligheten i livmoderhalscancer minska.

– En av de allra viktigaste åtgärderna du själv kan göra för att minska risken att få livmoderhalscancer är att gå på cellprovtagning när du blir kallad, vilket är vart tredje till vart sjunde år. I Region Örebro är det många som går, men inte alla. Ungefär 83 procent av kvinnorna som blir kallade går på sin cellprovtagning*, säger Lovisa Bergengren överläkare och processledare cervixprevention Region Örebro län. 
(* Andel kallade kvinnor (under 2020) som tagit ett gynekologiskt cellprov inom 1 år.)

Nu finns en informationsfilm som berättar hur provtagningen går till och varför det är ett av de mest effektiva skydden mot livmoderhalscancer som finns. Filmen och mer information om cellprov finns på 1177.se/cellprov

Informationsfilm om hur cellprovtagningen går till.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 september 2021