Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Häng med till nya ambulansstationen

Publicerad: 2022-11-18 07:45

Den har varit hett efterlängtad och när nya ambulansstation Berglunda i Örebro tas i bruk innan årsskiftet innebär det förhoppningsvis slutet på de långa utryckningstiderna väster ut.

Ambulans på väg ut från ambulansstationen.

Ambulanserna som utgår från den nya ambulansstationen i Berglunda kan snabbt ta sig till de västra länsdelarna.

En rundvandring på den nya stationen visar att många av personalens önskemål blivit tillgodosedda: egen tvätthall, stora övningsytor inomhus och utomhus, kontor och lika stora omklädningsrum för män och kvinnor.

Men det som stått allra högst upp på listan är en snabbare väg västerut i länet.

– Lekebergs kommun är den där man statistiskt sett fått vänta längst innan vi är framme, säger Erik Albinsson, biträdande enhetschef på ambulansen i Örebro. Mediantiden är 23 minuter. Så ska det förhoppningsvis inte se ut när vi är igång. Till det kan man också lägga att Lekeberg är den kommun som växer snabbast befolkningsmässigt i länet.

Ändå är det många länsinvånare som har undrat över placeringen på industriområde Berglunda, väster om Örebro, nästan precis i krysset där E20 och E18 delar sig.

Under rusningstrafik är det ofta jämntjockt med bilar i alla riktningar och filer. Men när Erik Albinsson och hans kollegor har testkört har det visat sig fungera bra ändå.

 – Vi har trafikljus i rondellen precis utanför som vi själva kan aktivera, förklarar han. Det innebär att alla infarter till den stoppas. Då tar vi oss ut även om det kan innebära att vi ibland får köra en bit på ”fel” sida.

Vid testerna har ambulanserna varit ute på motorvägen efter lite mer än en minut vilket är stor skillnad i jämförelse att rycka ut från USÖ.

– Dessutom ser vi att vi når alla områden som ligger väster om motorvägen som Vivalla, Oxhagen och Varberga snabbare eller lika snabbt som ambulanserna som rycker ut från USÖ.

Bygget av Berglunda har dragit ut på tiden av flera orsaker. Men nu återstår bara en del småfix innan tre av de fem ambulanserna som tidigare utgått från USÖ kan flyttas över. Två blir kvar och personalen kommer att rotera mellan de olika stationerna.

– Just nu känns det som att det varit värt all väntan. Det här kommer att bli ett lyft för både personal och patienter.

Text: Åsa Svennebäck
Foto: Håkan Risberg

Person visar ambulanspersonalens omklädningsrum.

Erik Albinsson, biträdande enhetschef på ambulansen i Örebro, visar upp det nya omklädningsrummet.

Åskådare tittar på en utbildning av ambulanspersonal.

På den nya ambulansstationen i Berglunda i Örebro finns det goda möjligheter att öva.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 november 2022