Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Har du övervikt eller obesitas? Vi söker deltagare för att utvärdera en ny behandling

Publicerad: 2021-12-09 16:30

Om du har obesitas (fetma), kan du genom att ändra levnadsvanor förbättra din hälsa och öka din livskvalitet. Internetbehandling under 24 veckor med fokus på att ändra levnadsvanor kan bidra till förbättrad livskvalitet och ökar din kunskap om sjukdomen obesitas.

Mobiltelefon i hand, i bakgrunden en dator

 

Vi söker dig som:

• Är mellan 25 och 69 år

• Har BMI mellan 30 och 44,9 kg/m2

• Eller BMI mellan 28 och 29,9 och obesitasrelaterad samsjuklighet såsom

högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdom, höga blodfetter eller sömnapné.

 

Vad innebär det att delta?

Alla deltagare följer internetbehandlingsprogram under 24 veckor och följs

upp efter ett år. Målet är att uppnå hälsosamma förändringar av

levnadsvanorna. Ökad kunskap om sjukdomen obesitas är också en viktig

del i programmet.

Du lottas till att få generell återkoppling av behandlare

under behandlingstiden eller till utökad behandlarkontakt med 4 besök

(digitalt eller på plats). Totalt omfattar studien 3 till 7 enskilda besök.

 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt

deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Uppgifter du

lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

För mer information och anmälan

Kontakta Medicinmottagning 5/Överviktsenheten för information eller anmäl dig via:

Intresse för att delta kan meddelas fram till december 2022.

Överviktsenheten Universitetssjukhuset Örebro

Vill du veta mer om överviktsenheten och vår verksamhet, läs mer här. 

Överviktsenheten Universitetssjukhuset Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 december 2021