Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Här vimlar det av 40-årsjubilarer

Publicerad: 2023-03-28 09:00

Brickegårdens vårdcentral fyller 40 år i april. Inte nog med det – under året passar dessutom sex anställda på att fylla 40.

Fyra personer framför Brickegårdens vårdcentral.

Mahdi Nematzadeh fysioterapeut, Isak Willebrand, psykolog, Maty Molnvinge och Erik Längström, distriktsläkare. På bilden saknades Malin Sahlqvist sjuksköterska och Maria Karefall, sjukgymnast, som också fyller 40 år i år.

På Brickegårdens vårdcentral har de all anledning att fira under året.

– Vi startade i april 1983 och uppmärksammade nu också att vi har många 40-åringar i personalen, säger vårdcentralschefen Sofia Sedin och fortsätter:

– Det är ju så många olika professioner på en vårdcentral som är så viktiga. Det är kul att det finns så många olika professioner av de här 83:orna representerade, säger hon.

Hon lyfter också fram mångfaldens betydelse på vårdcentralen.

– Jag tänker att det är viktigt med olika professioner och de olika kompetenser som alla bidrar med. Vi jobbar mycket mer teambaserat än vi gjorde när jag började och har exempelvis utvecklat teamet kring psykisk ohälsa och rehab- och sjukskrivningsprocesser. Där ser man hur viktigt det är med olika kompetenser i ett patientärende.

– Sedan är mångfalden viktig över huvud taget då vi har många med utländsk bakgrund som bidrar till mångfalden.

40-årsjubilarerna Isak Willebrand, psykolog, Erik Längström, distriktsläkare samt fysioterapeuterna Maty Molnvinge och Mahdi Nematzadeh är alla överens om det goda arbetsklimatet på vårdcentralen.

– Alla umgås och snackar över professionsgränserna. Det är ett gott arbetsklimat, säger Isak Willebrand. Mahdi Nematzadeh har tidigare jobbat i Budapest och Wien och upplever att det är stor skillnad mot Brickegården som han upplever som väldigt prestigelöst.

– Där var det väldigt svårt att träffa chefer, här är det bara att gå in till Sofia och fråga. Där kunde man bara fråga läkaren max en gång om man undrade något. Jag trivs väldigt bra här, berättar han.

Känslan är att många trivs och stannar kvar på sin arbetsplats.

– Vi har inga vakanta tjänster mer än på läkarsidan. Vi har fullbemannat både på sjuksköterskesidan och bland fysioterapeuterna och så ser det inte ut överallt, säger Sofia Sedin.

– Känslan jag har är att ordet stabilitet är något som är starkt här, säger Maty Molnvinge.

Erik Längström började på vårdcentralen för tio år sedan.

– När jag började var vårdcentralen en av tre i regionen som var fullbemannad på läkarsidan. Sedan gick många i pension, men mycket av den traditionen, kulturen och arbetssättet har bevarats med den nya personalen. Det är fascinerande att arbetssättet lever kvar, säger han.

Blir det något extra 40-årsfirande?
– Vi ska fira lite på själva vårdcentralen. Och vi har också varit med i ett projekt kring levnadsvanor, så i samband med det ska vi avsluta det med en verksamhetsutvecklingsdag och fira lite, säger Sofia Sedin.

Text: Oskar Schriever-Abeln
Foto Håkan Risberg

Sofia Sedin, vårdcentralschef

Sofia Sedin, vårdcentralschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 mars 2023