Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hinder in till arbetsmarknaden ska undanröjas

Publicerad: 2021-12-15 12:37

De hinder som finns för personer med funktionsnedsättningar att hitta ett arbete eller komma in på en utbildning ska undanröjas. Den ambitionen har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd som i dag fattade beslut om att stödja stiftelsen Activas arbete med cirka 7,8 miljoner kronor under nästa år.

– Activa har under många år gett ett bra stöd till personer med funktionsnedsättning eller långvarig ohälsa och de pengar vi nu beviljat kommer att göra stor nytta. De frågor stiftelsen har engagerat sig i är betydelsefulla för den enskilda individen men också för samhället i stort och för den regionala utvecklingen när det gäller funktionsnedsättningar kopplat till arbetsmarknaden, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Stiftelsen Activa har funnits i Örebro län sedan år 1989 och startades av Örebro läns landsting, det vill säga nuvarande Region Örebro län, och Örebro kommun. Stiftelsen arbetar med att ge stöd till personer med funktionsnedsättning och/eller långvarig ohälsa som har behov av särskilt stöd för att nå arbete eller utbildning. Inom Activa finns erfarenhet och metoder för inkludering av personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa på arbetsmarknaden. Vilka kommuner i länet som har avtal med Activa varierar något över tid men under år 2020 var de åtta till antalet.

Regionala tillväxtnämnden beslutade i dag att bevilja Activas ansökan om 7 853 000 kronor för det kommande året.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023