Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hög smittpridning av luftvägsinfektioner - inte för sent att vaccinera sig

Publicerad: 2022-12-21 08:29

Samtidigt som julen står för dörren ökar också smittspridningen av olika luftvägsvirus. I region Örebro län har vi de senaste veckorna sett stora ökningar av antalet fall av covid-19, influensa och RS-virus. Den höga smittspridningen innebär också att fler behöver sjukhusvård framförallt för covid-19 och RS-virus.

Influensasäsongen har bara börjat så det är inte för sent att vaccinera sig. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län

- Vecka 50 konstaterades drygt 800 nya fall av covid-19, en ökning med drygt 200 fall jämfört med veckan innan, säger smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen. Enligt Folkhälsomyndigheten är det sannolikt att vi kommer att se en fortsatt ökning av covid-19 närmsta veckorna.

Ingen allmän provtagning

Provtagningen är samtidigt strikt begränsad till patienter och omsorgstagare och de som arbetar nära dessa grupper.

Det pågår alltså ingen allmän provtagning av covid-19 och de svarta lådor som finns utställda med test-kit är endast för personal i vården.

För andra som insjuknar gäller att vara hemma vid sjukdom eller använda sig av de snabbtester som finns tillgängliga i handeln.

Ökad smitta ytterligare några veckor

Enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten kan ökningen fortsätta ytterligare några veckor och nå sin topp i början till mitten av januari.

- Den ökning vi nu ser beror på att de virusvarianter av SARS-CoV-2 som sprids har förmågan att undgå immunförsvaret, förklarar Gunlög Rasmussen. Mätningar från avloppsvatten visar också på fortsatt ökade virusnivåer.

Så skyddar du dig och dina anhöriga från allvarlig sjukdom

  • Vaccination mot covid-19 och influensa bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död. Vaccination mot influensa har dessutom effekt vad gäller smittspridning.
  • Det är inte för sent att vaccinera sig – influensasäsongen har bara börjat.
  • Se till att du är frisk när du träffar andra.
  • Sätt dig inte på en buss, ett tåg eller vistas i andra offentliga miljöer inomhus när du är sjuk.
  • Hosta och nys i armvecket och tänk på att ha god handhygien.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2022