Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hög smittspridning av luftvägsvirus - fler i riskgrupp behöver fylla på sitt vaccinskydd

Publicerad: 2023-12-20 13:49

Medan julhandeln går in på sista veckan har årets influensa- och RS-epidemier nått länet. Dessutom är smittspridningen av covid-19 hög. Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen konstaterar nu att fler i riskgrupp behöver fylla på med vaccin och ger råd inför helgerna.

I Region Örebro län har hittills 68 procent av alla personer över 65 år vaccinerat sig mot covid-19 och en hög andel har även vaccinerat sig mot influensa.  

- Det är bra att många har vaccinerat sig, säger smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen. Samtidigt är det 3 av 10 över 65 år som inte vaccinerat sig och som därför saknar tillräckligt skydd mot allvarlig sjukdom, komplikationer och död.  Att vaccinera sig innebär också minskad risk att behöva inneliggande vård.

Behöver fylla på varje säsong

Personer som tillhör riskgrupp behöver fylla på sitt skydd mot covid-19 under den aktuella säsongen, även om man tagit flera doser vaccin tidigare.

- Det gäller också vaccination mot influensa som behöver tas inför varje vinter, förtydligar Gunlög Rasmussen. Vaccin mot covid-19 och influensa kan dessutom ges vid ett och samma tillfälle.

Vanliga symtom vid såväl influensa som covid-19 är feber, ont i kroppen, hosta och snuva. För de flesta går infektionen över efter cirka en vecka, men en del riskerar att bli mer svårt sjuka.

Respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) kan ge en allvarlig sjukdom bland spädbarn med andningssvårigheter, hosta och behov av sjukhusvård. Även äldre personer kan bli svårt sjuka, medan RS-virus hos äldre barn och vuxna oftast ger en vanlig förkylning.

"Ta hänsyn till dem som kan bli svårt sjuka"

Det är viktigt att visa hänsyn till de som riskerar bli mer svårt sjuka, som till exempel äldre, personer med nedsatt immunförsvar och barn under 6 månader.

- Det handlar om enkla och tydliga råd som att stanna hemma om du är sjuk med feber eller tydliga symtom på luftvägsinfektion, att hosta och nysa i armvecket och att tvätta händerna noga med tvål och vatten, avslutar Gunlög Rasmussen.

----------------------------------------

Så skyddar du dig själv och andra mot vinterns smittor:

Vaccinera dig mot covid-19 och influensa om du tillhör en riskgrupp
Vaccination är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död.

Stanna hemma om du är sjuk
Stanna hemma om du är sjuk med feber eller om du har tydliga symtom på luftvägsinfektion. Risken för smittspridning är högst i början av sjukdomsförloppet. Efter några dagar är risken mindre att du smittar.

Tänk på vem du träffar
Om du är sjuk med feber eller har symtom på luftvägsinfektion är det viktigt att visa extra hänsyn till personer som riskerar att bli svårt sjuka, till exempel äldre personer, personer med nedsatt immunförsvar och de allra yngsta barnen under 6 månader.

Hosta och nys i armvecket
Hosa och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger

Tvätta händerna noga med tvål och vatten
Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Du kan också använda handdesinfektion, men det hjälper inte mot alla virus och bakterier.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 december 2023