Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hon ser till att varje dag är den Biologiska mångfaldens dag

Publicerad: 2023-05-22 09:07

22 maj infaller formellt den internationella dagen för biologisk mångfald. Men på Region Örebro läns parkavdelning är ekosystem och mångfald något man arbetar med ständigt.

Katarina Ahlgren, trädgårdsmästare och enhetschef Region Örebro läns parkavdelning

Man ska inte vara för nitisk i sin trädgårdsstädning, menar Katarina Ahlgren. Det är inte bra för våra småkryp.

- Det händer att folk hör av sig och undrar varför vi inte städar mer i regionens park- och grönområden, säger Katarina Ahlgren, trädgårdsmästare och enhetschef på Region Örebro läns parkavdelning. Svaret är att man skapar naturliga insektshotell genom att inte vara allt för nitisk i sin trädgård. Sen är det såklart olika hur man definierar städat.

Därför kastas inte fjolårslöven eller annat organiskt material bort utan krattas ihop och lägger runt träd som fuktbäddar. Det gör dels att marken runt träden hålls fuktig och att nyplanterade träd inte behöver vattnas mer än 1-2 gånger per år. Men det är också en bra plats för kryp att samlas på.

Klipper inte gräs överallt

Det kan också hända att man petar ner lite grönsaker som morötter eller potatis i fuktbäddarna. Det är oftast ingen som tänker på det men på hösten skördas grönsaker som de anställda kan äta själva.

- Vi klipper inte heller gräs där människor inte använder gräsmattan – det får bli ängsmark istället. Ängarna slår vi sen med lie. Överhuvudtaget försöker vi att göra så varierade grönmiljöer som möjligt för att främja att många olika arter ska trivas – både växter och insekter. Och så värnar vi om den traditionella svenska floran för att vi ser att pollinatörer som bin och fjärilar gillar de sorterna.

Tänker biologisk mångfald i allt

Färhoppningen är att man på det här sättet ska hålla liv i ekosystem. När man gör som idag och bygger på naturmark måste man också se till att ekosystem inte rubbas för mycket. Det kan sluta med att vissa arter helt försvinner. Bland annat ser man nu att daggmask drabbas hårt av intensivt jordbruk.

- Så i princip kan man säga att vi tänker på biologisk mångfald i allt vi gör i våra parker. Vi skapar mat och boplats för insekter och djurlivet. Ett ekosystem helt enkelt, avslutar Katarina Ahlgren.  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 maj 2023