Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hudbakterie kan ge allvarlig protesinfektion

Publicerad: 2022-01-14 19:34

Forskning på Universitetssjukhuset Örebro visar att en vanlig hudbakterie kan orsaka en allvarlig protesinfektion i höftleden. ”Det är framförallt i samband med viss typ av kirurgiska snitt och övervikt hos patienten”, säger forskaren Peter Wildeman.

Protes som används vid höftledsoperation.

Protes som används vid höftledsoperation. Foto: Elin Abelson.

Varje år får cirka 18 000 patienter sin höftled opererad med en protes. Genom de nya forskningsresultaten har sjukvården nu mer information om vad som orsakar ledprotesinfektion och hur det går att förebygga.

– Vi såg att patienter med multisjuklighet och hög ålder påverkar behandlingsresultatet negativt liksom förekomsten av antibiotikaresistens, säger Peter Wildeman, överläkare på ortopediska kliniken och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Livskvaliteten påverkas men förbättras genom ny kunskap

Människor som drabbas av en ledprotesinfektion i höftleden kan på lång sikt få en försämrad livskvalitet och höftfunktion.

– Bidragande orsaker till försämrad livskvalitet är kvinnligt kön, hög ålder, många omoperationer och då patienten har fått ett lateralt jämfört med ett bakre höftsnitt under operation. Mina forskningsresultat gör att vi kommer att kunna ta hand om de här patienterna bättre, säger han.

Han nämner dels ökad vaksamhet för nya bakterier om man ändrar operationssnitt. Det finns olika fördelar respektive nackdelar med de vanligaste kirurgiska snitten vid höftproteskirurgi.

Hudbakterien Staphyloccocus aureus är en av de vanligaste orsakerna till ledprotesinfektioner. Om det visar sig att bakterien har antibiotikaresistens bör man direkt överväga en utbytesoperation av protesen då det är sämre med många omoperationer för patienten.

– Vi bör fokusera på tidig upptäckt av infektioner och optimering av omhändertagandet för att minska de svåra konsekvenserna av en ledprotesinfektion, avslutar han.

Forskaren Peter Wildeman.

Forskaren Peter Wildeman.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022