Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hur gick det i skolan?

Publicerad: 2022-01-27 11:26

Nu finns en interaktiv rapport med statistik inom skolans område. Här får du en översiktlig bild av kunskapsresultaten i grundskolan och gymnasiet i Örebro län.

Skolungdomar

När det gäller behörighet till gymnasiet kan du jämföra länet niondeklassare med riket, men även titta på varje kommun eller länen i östra Mellansverige.

- Klickar du sedan vidare kan du dela upp statistiken på kön, bakgrund eller föräldrarnas utbildningsnivå, berättar Johan Jonsson, analytiker på Regional utveckling.

Rapporten innehåller statistik från 2000 och framåt. Den kommer att uppdateras årligen.

Här hittar du rapporten Kunskapsresultat från grund- och gymnasieskolan i Örebro län.

På utvecklings.regionorebrolan.se hittar du alla våra interaktiva rapporter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023