Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hur påverkas omställningsarbetet av världsläget?

Publicerad: 2022-10-20 11:45

Den 18 oktober höll Örebro läns energi- och klimatråd möte och diskuterade bland annat hur omställningsarbetet påverkas av nuvarande omvärldsläge och energisituation.

Andres Svahn (Region Örebro län) och Maria Larsson (landshövding) talar på Energi- och klimatrådets möte den 18 oktober.

Foto: Anneli Larsson, Länsstyrelsen Örebro län

 

Mötet inleddes med att landshövding Maria Larsson och regionråd Andreas Svahn hälsade välkomna. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, besökte mötet och hans budskap var tydligt: energikrisen får inte bromsa klimatarbetet.

I energi- och klimatrådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och organisationer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023