Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Idéer får möjlighet att utvecklas i innovationsmiljö

Publicerad: 2021-02-22 17:04

Tre forskare inom hälso- och sjukvården har möjlighet att under ett års tid få hjälp att utveckla sina innovativa idéer. De har blivit antagna till Örebro universitets program Social Impact Lab, SoIL. Det är en innovationsmiljö som ger forskare möjlighet att vara med och lösa samhällsutmaningar.

Maria, Martin och Emma

Forskarna Maria Fogelkvist, Martin Eriksson Crommert och Emma Nilsing Strid.

Tanken är att forskarna ska få stöd och kompetens för sin innovativa idéutveckling. De kommer regelbundet att ha möten en dag i veckan. Deltagarna kommer från olika verksamheter och har olika bakgrund. En av deltagarna är Martin Eriksson Crommert, sjukgymnast och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

– Jag förväntar mig att få vara en del i en kreativ och prestigelös miljö där man kan bolla idéer högt och lågt utan att behöva väga sina ord på guldvåg. Jag hoppas och tror också att vi deltagare kommer att få verktyg att samla våra idéer, hjälp att sätta ord på något som tidigare kanske mest flutit runt som lösa tankar, säger Martin Eriksson Crommert.

Han får medhåll från Emma Nilsing Strid, leg. fysioterapeut och forskningshandledare på enheten för Kunskapsstyrning. Förväntningarna på året är många och hon hoppas kunna utveckla en idé som ska underlätta för primärvårdspersonal och patienter att diskutera levnadsvanor.

– I SoIL finns kunskap, nätverk och engagemang samt en kreativ och stimulerande miljö, som jag ser fram emot att ta del av. Det blir även spännande att få följa utvecklingen av nuvarande och tidigare medlemmars idéer och innovationsresor, säger Emma Nilsing Strid.

Maria Fogelkvist är psykolog och jobbar på Ätstörningsenheten. Just nu är hon doktorand och genom sitt deltagande i SoIL ser hon fram emot att komma så långt som möjligt med att gå från idé till handling.

– Jag ser fram emot att ge tid och energi på ett projekt som jag tror på. Det känns väldigt roligt och spännande. Speciellt att ta del av de andra deltagarnas idéer och se deras projekt ta fart, berättar Maria Fogelkvist.

Möjlighet att utveckla sina idéer med fokus på samhällsnytta


Forskning och utbildning, FoU, ger de tre medarbetarna inom hälso- och sjukvården en möjlighet att jobba med nyttiggörande av sina idéer och lösningar under året som de medverkar i SoIL.

– Genom att finansiera deltagande i Social Impact Labs verksamhet hoppas vi öka och skynda på implementering av lösningar på sociala utmaningar, säger Anneli Eriksson, verksamhetsledare inom innovation.

Vad vill forskarna utveckla?

Martin Eriksson Crommert

Hans forskning de senaste åren har handlat om kvinnor som fått delade magmuskler efter graviditet, så kallad rektusdiastas. Många av dessa kvinnor har upplevt att de inte fått hjälp när de har sökt hälso- och sjukvården för sin rektusdiastas och tyvärr upplever vissa även att bemötandet har varit ganska nedlåtande. Personalen i sin tur är mycket frustrerad på grund av att det inte finns särskilt mycket forskning alls på området vilket gör att fältet är öppet för mycket individuellt tyckande. Han har inte en klar plan i dagsläget, men han vill på något sätt förändra arbetssättet kring omhändertagandet av dessa kvinnor. Ett huvudbry i sammanhanget blir att finna en väg framåt när det inte finns så mycket fakta från forskning att komma med. Men han tycker inte det håller att vänta flera år på att ytterligare forskning ska komma till. Det gäller att börja med det som finns och utveckla det allt eftersom.

Emma Nilsing Strid

I ett forskningsprojekt vid enhet för Kunskapsstyrning och Universitetssjukvårdens forskningscentrum vill de identifiera och utvärdera effektiva strategier för att införa hälsofrämjande arbetssätt i primärvården. Det hälsofrämjande arbetssättet innebär bland annat att patienter fyller i ett levnadsvaneformulär inför besöket. Syftet med formuläret är att identifiera patienter som har ohälsosamma levnadsvanor så att personal kan erbjuda samtal och råd enligt evidens. Hennes idé handlar om att utveckla formuläret så att det blir personcentrerat och lätt att använda för både patienter och personal, och en start för att börja diskutera levnadsvanor och hälsa. Hon ser det som önskvärt att kicka igång samtal i vården om levnadsvanor och börja arbeta mer proaktivt och hälsofrämjande.

Maria Fogelkvist

Sedan 2013 har hon varit doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Hennes forskningsprojekt har handlat om en behandling för patienter med ätstörning. Behandlingen har inriktad sig på kroppsuppfattning, och visat sig vara hjälpsam för att minska symtom av ätstörning och kroppsmissnöje. Att vara missnöjd med sin kropp är vanligt i normalpopulationen. Att vara missnöjd med sin kropp ökar risken för ätstörda beteenden, och är förknippat med försämrad livskvalité. Hennes idé handlar om att kunna erbjuda den behandling de testat till fler, och framförallt till ungdomar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023