Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Idéer som ska hjälpa människor till ett bättre liv

Publicerad: 2022-01-26 21:11

Under ett års tid kommer tre forskare från hälso- och sjukvården att medverka i Örebro universitets program Social Impact Lab, SoIL. ”Jag ser fram emot att praktiskt få forma och utveckla min idé tillsammans med andra blivande innovatörer i en inspirerande miljö”, säger Katarina Lindstedt, som är en av deltagarna.

Forskarna Katarina Lindstedt, André Frank och Lena Axelsson Svedell.

Forskarna Katarina Lindstedt, André Frank och Lena Axelsson Svedell.

Katarina Lindstedt arbetar på Ätstörningsmottagningen i Örebro. I hennes roll som legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och IPT-terapeut vill hon implementera en gruppbehandling för ungdomar med depression inom Region Örebro län.

– Jag har en förhoppning om att min idé ska komma samhället till nytta, genom att ungdomar med psykisk ohälsa i större utsträckning ska få möjlighet till stöd i ett tidigt skede. Genom att medverka i SoIL blir jag en del av ett kreativt och inspirerande sammanhang och får lära mer om innovation, vilket jag tror att jag har nytta av både som forskare och kliniker, säger hon.

André Frank har blivit uttagen med sin forskning om strukturerad vattendans för personer med flerfunktionsnedsättning. Han hoppas att få stöd i att utveckla sin forskningsidé och hitta bra strategier för implementering.

– Det känns som en förmån att få vara med i detta sammanhang, säger André Frank, legitimerad sjukgymnast vid Vuxenhabiliteringen.

Lena Axelsson Svedell fyller i att hon också ser positivt på det kommande året. Hon ser mest fram emot mötena med människor och att få vara en del av den kreativa miljön.

– Att få prata med, och möta andra som också har idéer och tillsammans få utvecklas i det och i våra idéer, både min egen och andras, säger Lena Axelsson Svedell, fysioterapeut på Psykiatriska fysioterapimottagningen, Karlahuset Örebro.

Hon förväntar sig också att få lära sig om hur man sprider och förpackar en god idé så att den kommer till nytta för fler.

– Jag ser det som en förmån att få nya kontakter och att få tid och utrymme att tänka kreativt kring idéer som kan hjälpa människor att få ett bättre liv, avslutar hon.

Vad vill forskarna utveckla?

Katarina Lindstedt, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och IPT-terapeut vid Ätstörningsmottagningen i Örebro

Min idé som jag önskar utveckla handlar om att implementera en gruppbehandling för ungdomar med depression i Region Örebro läns nystartade första linjen-verksamhet  Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga, och systematiskt utvärdera interventionen med fokus på bl.a. behandlingseffekt och kostnadseffektivitet.

Gruppbehandlingen ska bygga på Interpersonell psykoterapi (IPT) som är en integrativ, manualbaserad och tidsbegränsad terapiform som fokuserar på riskfaktorer och vidmakthållande faktorer kopplade till interpersonella problem av olika slag. Målet med behandlingen är att individen ska uppleva minskade symtom genom ökad tillgång till sitt sociala nätverk, minskad mellanmänsklig stress, förbättrad förmåga till känslomässig bearbetning och förbättrade interpersonella färdigheter.

André Frank, legitimerad sjukgymnast, Vuxenhabiliteringen

Vi har utvärderat en ny bassängintervention som vi kallar för SVAN=strukturerad vattendans intervention och som bygger på erfarenheter av hydroterapi och liggande dans. SVAN är designad för personer med flerfunktionsnedsättning. Det är en målgrupp med stora behov som inte kan föra sin egen talan, och där tillgången till anpassade aktiviteter är begränsad. 

Jag önskar att vi kan skapa goda förutsättningar för att kunna sprida metoden till andra habiliteringar i Sverige och hitta sätt för samverkan med andra aktörer i samhället. Eventuellt kommer jag utveckla själva metoden också tillsammans med Lars-Olov Lundqvist och Marie Matérne som är med i forskarteamet kring SVAN och medverkar i SoIL fast i begränsad omfattning.

Lena Axelsson Svedell, fysioterapeut på Psykiatriska fysioterapimottagningen i Karlahuset Örebro

Jag vill utveckla och sprida ett koncept som kan hjälpa personer med psykisk ohälsa, i synnerhet personer med adhd, att börja träna och att fortsätta träna regelbundet, för ett friskare liv. Vi vet att regelbunden fysisk träning minskar depressiva symtom och ångest, motverkar stress och såklart förbättrar fysisk hälsa och ger förutsättningar för ett längre och friskare liv. Det finns också forskning som pekar på att träning minskar symtom på adhd.

Att ha diagnosen adhd medför dock ofta svårigheter med planering, balans mellan aktivitet och vila och vidmakthållande, alltså att skapa hållbara rutiner. Därför kan det vara svårt att komma igång med, och hålla i träning. Konceptet heter START och handlar om att ge stöd av professionell personal, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, under en 12 veckors period enligt en särskild metod. Målet är att skapa möjligheter och trygghet för personer med psykisk ohälsa och adhd att upptäcka vinsterna av regelbunden fysisk träning på ett enkelt och funktionellt sätt, så att det kan bli en hållbar vana. START-konceptet är redan igång i min verksamhet, psykiatrisk fysioterapi, och forskning är i full gång.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 januari 2022