Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ihre-priset går till kirurgen Erik Stenberg

Publicerad: 2023-09-06 13:37

Ihre-priset delas årligen ut till en kirurg och en gastroenterolog i Sverige. I år går det prestigefulla stipendiet på 100 000 kronor till kirurgen Erik Stenberg. ”Pengarna ska gå till forskning och jag är extra glad att det går till forskning som handlar om obesitasbehandling”, säger han.

Erik Stenberg

Forskaren och kirurgen Erik Stenberg. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Tre frågor till en forskare, 2023, 800 100 ny.jpg

Erik Stenberg arbetar som överläkare och biträdande verksamhetschef inom Verksamhetsområde kirurgi. Han har tidigare skrivit en doktorsavhandling som visar konkret hur operationer för överviktiga kan bli säkrare för patienterna. Då vann han pris för bästa avhandling i kirurgi och fick också en artikel publicerad i den högt rankade tidskriften The Lancet.

Ihre-priset delades ut under Kirurgveckan som hölls nyligen i Örebro.

Vad kommer du använda stipendiet till?

– Pengarna kommer jag använda för att dels starta igång vårt deltagande i en multinationell, multicenter studie om obesitaskirurgi vid samtidig leversjukdom, dels för att starta upp en studie om en modifiering av kirurgisk teknik vid övervikt och samtidigt övre magmunsbråck samt en studie kopplat till hur vi skall kunna förbättra omhändertagandet före, under och efter överviktskirurgi för grupper av individer som generellt upplever sämre resultat. Pengarna kommer inte räcka till genomförandet av dessa studier, men de kommer hjälpa till att komma igång med studierna och det i sig är en väldigt stor vinst, berättar han.

Vad tror du gjorde att det blev du som fick priset?

– Jag känner mig väldigt glad och stolt över att ha vunnit priset, samtidigt är det ett pris som förpliktigar. De tidigare vinnarna av priset är alla stora namn inom sina forskningsområden och att ansluta sig till dem innebär ju ett ansvar att fortsätta bedriva forskning som håller hög kvalitet. Min forskning syftar till att förbättra utfallen av överviktkirurgi och framförallt att bidra till ett mer jämlikt utfall. Jag tror att jag vunnit priset utifrån den tidigare forskning jag bidragit till och dels de forskningsprojekt vi startar upp och planerar framöver.

Vad innebär det att få en sånt här pris?

– Lyfter man horisonten lite grann så tänker jag att det är viktigt att forskning som handlar om obesitasbehandling tilldelas ett fint pris som Ihre-priset. Obesitas som tillstånd och i viss mån behandlingen av obesitas är ett område som många människor tycks ha fördomar mot och ett område som lätt prioriteras ner. Att det uppmärksammas genom olika priser bidrar till att erkänna området som viktigt och prioriterat.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2023