Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nu mäter vi regionens innovationskapacitet och skapar en bättre framtid för Örebro län!

Publicerad: 2024-05-20 16:04

Hur står det till med innovationskapaciteten i Örebro län? Det ska vi ta reda på under maj månad genom att skicka ut en undersökning som mäter företagens innovationsförmåga. Undersökningen är en del av en större undersökning av det regionala innovationsekosystemet.

person som står framfär en tavla och försöker skapa idéer

Under våren kommer Region Örebro län skicka ut undersökningen till noga utvalda företag. De företag som får undersökningen har möjligheten att hjälpa oss att förstå hur vi framöver ska rikta våra insatser för att skapa ett innovationsvänligt klimat i regionen, genom att besvara ett antal frågor om innovationsaktiviteter.

Region Västerbotten var först i Sverige med att ta fram en mätmodell för ökad innovation – METRIC - Measurement of Regional Innovation Capacity. Under hösten har Region Örebro län fått möjligheten att vara en av fyra pilotregioner (Värmland, Skåne, Östergötland och Örebro) som tillsammans med Region Västerbotten har vidareutvecklat modellen.

– Genom att skapa en ökad förståelse för nuläget i det regionala innovationsekosystemet kan vi öka Region Örebro läns innovationskapacitet. Att mäta den regionala innovationsförmågan är viktigt för att vi ska få en tydlig bild av regionens styrkor och svagheter för att kunna öka innovationskapaciteten och fördela resurser på ett bättre sätt, säger Petter Arneback Hjulström, Regional utvecklingsdirektör, Region Örebro län.

En viktig förändringsfaktor från traditionella innovationssystem är insikten att innovationer inte behöver komma från forskning utan kan uppstå vart som helst och växa på ett dynamiskt vis. Idén om ett innovationsekosystem bygger på att innovation kan uppstå vart som helst i ett system istället för att vara en linjär process.

Ju fler företag som deltar i undersökningen, desto bättre blir det för att vi ska kunna få fram statistiskt säkerställda resultat. Fler svar kommer även generera i ett bättre underlag för arbetet med regionens innovationskapacitet och även gynna företagen i regionen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 maj 2024