Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Intensivvården i Region Örebro län anpassar sin verksamhet under semesterperioden

Publicerad: 2022-05-11 16:13

För att säkerställa vården för de svårast sjuka patienterna i Region Örebro län i sommar kommer intensivvårdspersonal från Örebro och Lindesberg tillsammans bemanna intensivvårdsplatserna på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) under semesterperioden.

Samtidigt kommer den postoperativa vårdavdelningen i Lindesberg göras om till dygnet-runt-verksamhet med förstärkt bemanning. Detta för att kunna ta emot patienter som är i behov av ett akut intensivvårdsomhändertagande.

Anpassningarna är tillfälliga och syftar till att kunna ge personalen semester.

- Grunden för vårt arbete är att våra medarbetare ska få sina fyra veckors sammanhängande semester på sommaren, för återhämtning och samvaro med familj och vänner. Den här lösningen innebär att vi nu kan erbjuda det och samtidigt upprätthålla tillgänglig och säker intensivvård vid regionens tre sjukhus, säger Peter Asplund, chef för Verksamhetsområde anestesi och intensivvård (ANIVA) i Region Örebro län.

Anpassningen av verksamheten under sommaren handlar om att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, som har sin ordinarie placering vid intensivvårdsavdelningen (IVA) i Lindesberg, kommer att tjänstgöra i Örebro under semesterperioden. För att underlätta bytet av arbetsplats erbjuds de berörda medarbetarna introduktion, ekonomisk ersättning, utnyttjande av poolbilar, möjlighet till övernattning och restidsersättning.

Samtidigt förstärks bemanningen på den postoperativa vårdavdelningen i Lindesberg, som därmed kommer att bemannas dygnet runt. Narkospersonal i Lindesberg kommer att ansvara för inledande intensivvårdsinsatser för svårt sjuka patienter. För intensivvårdskrävande patienter på Lindesbergs lasarett innebär detta att de tas om hand och stabiliseras på, för detta avsedd plats på, den postoperativa vårdavdelningen och att de vid ett fortsatt intensivvårdsbehov flyttas till Karlskoga lasarett eller USÖ.

Vid sidan av den gemensamma bemanningen av IVA i Örebro kommer regionen att inleda ett samarbete med en extern part för att komplettera interna resurser och funktioner med så kallade IVA-team under semesterperioden. Teamen består av anestesiläkare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor och de kommer att arbeta tillsammans med ordinarie personal inom intensivvården.

- Det här är en del av den tillfälliga lösningen för att möjliggöra att vår personal ska få sina fyra veckors sammanhängande semester och den återhämtning man så väl behöver, säger Peter Asplund.

Parallellt med att lösa den akuta situationen över sommaren arbetar medarbetare och chefer med en mer långsiktig plan för intensivvården i regionen.

- Här är våra medarbetare absolut centrala i att med sin detaljkunskap om verksamheten bidra till att skapa lösningar. Ytterst handlar det om att matcha behoven med tillgång på kompetens. Vi behöver bli fler som också väljer att stanna hos oss långsiktigt. Här ligger ansvaret på ledningsnivå och i nära dialog med våra politiska företrädare. Detta är vårdens kardinalfråga som ingen ensam instans kan lösa, säger Peter Asplund.

Fakta

Intensivvården i regionen har idag 14 platser öppna för allmän intensivvård fördelade på USÖ, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Inom regionen bedrivs därutöver thoraxintensivvård.

Intensivsvårdplatserna under ordinarie verksamhet är fördelade per sjukhus med 4 platser i Lindesberg, 4 platser i Karlskoga och 6 platser i Örebro.

Verksamheten är utmanad resursmässigt i att kunna uppfylla uppdraget under sommaren, vilket är ett minimum om 12 intensivvårdsplatser, varav minst 6 platser är lokaliserade till USÖ där den högspecialiserade vården finns. Inledningsvis fanns inför sommaren cirka 450 vakanta pass för specialistsjuksköterskor och cirka 200 pass för undersköterskor samt ett stort antal pass motsvarande en heltidstjänst för en läkare.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 maj 2022