Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Jag brinner för patienters delaktighet och transparens i vården

Publicerad: 2023-09-27 15:48

Det lyser om Kristina Luhr när hon pratar om hur patienter ska bli delaktiga i vården. Kristina har lett arbetet som nu gör det möjligt för enskilda att läsa sin SIP, samordnad individuell plan, i journalen på 1177.se.

Kristina Luhr står med en kollega vid ett bord i en korridor. Båda har en laptop framför sig.

Kristina Luhr och kollegan Sofia Tynelius har tagit fram utbildningsfilmer för att personal ska dokumentera SIP på rätt sätt. Här en bild från inspelningarna.

Vad är den största vinsten med att SIP blir digital?

- Jag tror att det blir fler som efterfrågar samordning av sina vård- och omsorgskontakter. Då får vi en bättre och mer personcentrerad vård där vi professionella drar nytta av varandras insatser och den enskilde blir medskapare och likvärdig partner i den egna vården och omsorgen.

 

Vad är en SIP?

- SIP är planernas plan. Om du behöver hjälp från vårdcentralen men även kommunal omsorg och kanske specialistvård från sjukhuset då kallar vi ihop till en SIP där alla insatser kan samordnas.

- SIP utgår från dina målsättningar där olika insatser ska hjälp dig att nå dit. Det kan vara tillfälliga insatser efter en operation eller livslånga vid psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar.

 

Vad blir bättre med att digitalisera?

- I en SIP blir det väldigt tydligt när insatserna ska göras och av vem. Vinsten med att digitalisera blir att du hittar din SIP på samma ställe som alla andra journalanteckningar. Tidigare behövde den som samordnar planen kolla av med alla inblandade att de dokumenterat sin del och sedan skriva ut SIP för att postad den till dig. Nu kommer den automatiskt att synas på 1177, men självklart kan du få din SIP på papper också om du vill det.

 

Hur snart efter mötet kan jag se min SIP?

- Efter tre dagar. Det säger vi till den enskilde för vi har kommit överens om att det är en rimlig tid för att alla som varit med på mötet ska hinna dokumentera sina insatser.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2023