Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Jämställdhet som hävstång för utveckling

Publicerad: 2024-01-17 15:23

Kampanjer för att få män att åka lika mycket kollektivt som kvinnor och att få tjejer att driva UF-företag för att sedan starta lika många företag som killarna – det är två exempel på hur jämställdhet har fått påverka hur Regional utveckling arbetat. Nu finns en riktlinje som vill hjälpa oss att ta nya kliv i samma riktning.

Vi kopplade upp oss mot Lena Kihl, utvecklingsledare på Regional utveckling och den som håller ihop jämställdhetsarbetet i “JÄST-gruppen”, för att ställa några frågor.

Hur önskar du att vi ska jobba med jämställdhet?

- Att den ska integreras i allt arbete. För det handlar om att bära med sig det här i allt vi gör istället för att bara göra speciella satsningar vid vissa tidpunkter. Vi hamnar ju ofta i att göra som vi alltid brukar och då är det lätt att vi hamnar i norm-diket. Vi behöver träna oss i att tänka nytt och uppmuntra varandra till det, både chefer och medarbetare. Det kan handla om hur vi bemöter varandra i vardagen, hur vi formulerar texter vi skriver eller när vi väljer målgrupper för ett projekt. När vi tänker jämställdhet blir de ofta enklare att lyfta in andra perspektiv och tänka normkritiskt.

Du har varit med och tagit fram den nya riktlinjen för jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet. Varför är det viktigt att jobba med jämställdhet?

- Dels för att det är ett nationellt uppdrag vi har och dels för att den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi vill också att jämställdhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala utvecklingsarbetet.

Vad är det viktigaste i ett jämställdhetsarbete tycker du?

- Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Grunden i jämställdhetsarbetet är alltså att ge kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

 

Lena Kihl står i fikarummet på kontoret. I bakgrunden en tavelvägg med foton.

Lena Kihl

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2024