Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Jean-Luc Tisons kunskaper utvecklar teknologin inom precisionsmedicin

Publicerad: 2022-05-03 18:35

Molekylärbiologen Jean-Luc Tison arbetar på enheten Clinical Genomics vid Universitetssjukhuset Örebro. Han är ny i sin roll som staff scientist, en form av forskningsingenjör och projektkoordinator. ”Vi erbjuder kliniska forskare hjälp med sina projekt i form av att vi levererar tjänster i moderna sekvenseringteknologier inom olika områden som cancer, komplexa sjukdomar och mikrobiologi”, berättar han.

Jean-Luc Tison, molekylärbiolog på Universitetssjukhuset Örebro.

Jean-Luc Tison, molekylärbiolog på Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.

Örebro universitet har blivit en nod inom Science for Life Laboratories som tillsammans med Universitetssjukhuset Örebro kommer stärka den kliniska forskningen i regionen. Clinical Genomics Örebro ingår i det nationella samarbete där alla lärosäten med universitetssjukhus ingår. Målet är att utveckla metoder inom genomik och precisionsmedicin samt underlätta implementering inom kliniken. Molekyläranalys är ett område med snabb teknik- och applikationsutveckling.

– Tillsammans med mina kollegor Bianca Stenmark, Head of Unit, och Gisela Helenius, Platform Scientific Director, erbjuder vi support inom projektdesign, bioinformatik och dataanalys. Förhoppningsvis kommer vårt arbete att bidra och leda till implementering av nya metoder i rutindiagnostik i precisionsmedicin, säger Jean-Luc Tison.

Projekt med bred mångfald

Varje nytt projekt börjar med ett planeringsmöte där en projektdesign tas fram.

– Jag är ansvarig för den laborativa delen av arbetet från provhantering, kvalitetskontroller och sekvensering upp till analys av storskaliga sekvensdata. Vi har kontinuerlig kontakt med forskarna under projektens gång och vi samarbetar med andra professioner som bioinformatiker, IT-utvecklare och administratörer, säger han.

Han ser fram emot att arbeta med projekt av olika karaktär och det får han möjlighet till genom att projekten som kommer in till enheten har en bred mångfald.

– Det är roligt att varje projekt är annorlunda. Både projektens mål och metoder är väldigt varierande och avancerade. Ett projekt kan handla om att hjälpa till med utveckling av en ny metod inom cancer och en annan kan vara att kartlägga arvsmassan hos hundratals bakterier med fokus på antimikrobiell resistens.

Enheten är relativt ny och Örebroplattformen håller på att utformas. De hämtar inspiration från andra Clinical Genomics noder som finns i landet.

– Det är inspirerande att diskutera utvecklingen och resan de andra noderna har haft. Det finns en stor lokal och nationell expertis inom klinisk genomik och det är väldigt kul att jobba i den dynamiska miljön med engagerade och ambitiösa kollegor, där man känner att man utvecklas, avslutar han.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022