Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Jonas Claesson blir ny ordförande i Nyckelfonden

Publicerad: 2023-04-11 11:03

Jonas Claesson, Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsdirektör, blir ny ordförande i Nyckelfonden. Den 1 april övertar han ordförandeskapet från avgående Bo Andersson.

 Porträttbild på Jonas Claesson. Region Örebro län

Jonas Claesson, ny ordförande i Nyckelfonden. Foto: Håkan Risberg.

– Att få tillträda som ordförande är en stor ära och jag ser verkligen fram emot att fortsätta det fina arbete som Bo Andersson gjort och som Nyckelfonden alltjämt gör, säger Jonas Claesson.

Hos Nyckelfonden kan regionens forskare ansöka om pengar för sina forskningsprojekt. Ansökningarna beslutas av styrelsen efter att de har granskats och bedömts av en sakkunniggrupp. Sedan starten år 1989 har Nyckelfonden med hjälp av givare kunnat finansiera fler än 400 forskningsprojekt med totalt över 200 miljoner kronor.

– Nyckelfonden är en angelägen och värdefull aktör som tack vare generösa donationer möjliggör en bred klinisk forskning som är till nytta och glädje för hälso- och sjukvården i allmänhet och patienterna i synnerhet, säger Jonas Claesson.

De projekt som finansieras av Nyckelfonden är av olika karaktär men en gemensam nämnare är att de ska vara patientnära och att de ska vara till nytta för länsinvånarna. Det kan till exempel handla om förfinade operationstekniker, mer precisa diagnoser och bättre behandlingsmetoder.

– Nyckelfonden har under sina drygt 30 år varit mycket framgångsrik och jag känner både glädje och tacksamhet över att ha haft förmånen att vara med på en del av resan, säger Bo Andersson, avgående ordförande.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 april 2023