Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Jonas Claesson har en plan – och en tro på personalen

Publicerad: 2023-11-24 10:19

Redan när Jonas Claesson klev på som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län 2019 var det ekonomin som stod i fokus. Efter att vården årligen hade gjort av med mer pengar än de som anslagits krävdes det åtgärder för att få ekonomin i balans.

– Vi hade en plan och skulle bland annat spara på administration, konstaterar han. Men vi hann knappt börja innan det blev mars 2020 och pandemin slog till.

Därefter kom kriget i Ukraina och med det en akut försämring i världsekonomin med räntehöjningar och lågkonjunktur.
Och fortfarande kvarstår det ursprungliga problemet med att det går åt mer pengar än de som politikerna delar ut.

– Kostnadsutvecklingen medför att underskottet ökar med drygt 400 miljoner varje år, förklarar Jonas och ritar upp glappet med en enkel graf på baksidan av en papperslunta. Och det är det här glappet vi måste stänga till – först och främst.

Men det är lättare sagt än gjort. För lön-erna ökar men det gör också ambitionsnivån, möjlighet att göra fler behandlingar och ingrepp och viljan att ha fler personer i vården som kan hjälpa patienter.

– Det är inget lätt budskap att försöka förmedla när jag är ute i verksamheterna konstaterar Jonas Claesson. ”Gör inte mer än det som är tillräckligt” är svårt att svälja när alla vet att man kan göra så mycket mer.

Men att förändra strukturerna i vården har varit en drivkraft ända sedan Jonas Claessons tid som anestesiläkare och klinisk farmakolog. Liksom behovet av att anpassa och utveckla med patienten i fokus. Det görs bäst av dem som jobbar varje dag på kliniker och vårdcentraler menar han.

– Just nu är jag jätteglad över att ha fått in nästan 600 förslag på kostnadsbesparande åtgärder från våra verksamheter. Får vi skruva lite på dem så ska vi få ihop det till de 414 miljoner som vi behöver först och främst.

Sen handlar arbetet inte bara om besparingar utan om att organisera regionens vård för framtiden och att få färre i vården att räcka till fler patienter. Och det gör man inte i en handvändning.

Men återigen har Jonas Claesson en plan. Eller egentligen flera.

– Vi har utvecklingsplanen som jag ser som det enda långsiktiga sättet att få det att fungera, konstaterar han. Sen har vi en ekonomisk handlingsplan och färdplaner
som vi ska rita upp i detalj för att ta oss dit vi ska.

Målet är en organisation där primärvården
är navet och där sjukhusvården är mer centrerad till ett fåtal platser så att kompetensen samlas och effektiviteten ökar. Men innan dess återstår massor med jobb.

– Det är den största utmaningen, konstaterar Jonas Claesson, men det är alldeles nödvändigt att vi klarar den.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 november 2023