Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kan vi lita på forskningen?

Publicerad: 2022-09-20 15:20

På fredag den 23 september arrangerar Camtö eventet Kan vi lita på forskningen? Om oredlighet i publiceringsindustrin. ”Vi har valt det här temat för att oredlighet i vetenskapliga publikationer inte är ett obetydligt problem och de skadliga konsekvenserna för patienter och samhälle kan bli stora”, säger Louise Olsson, enhetschef för Camtö.

Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro län, Camtö, arbetar med att sammanställa forskningsresultat på förfrågan från sina uppdragsgivare och de känner ett stort ansvar att inte få med falska studier i deras sammanställningar.

– Vi kan inte lita på allt som publiceras, det är allvarligt om man har den utgångspunkten. Allt måste läsas med kritisk blick och med kompetens. Det publiceras mycket undermålig forskning och även medvetet oredlig forskning. Bara för att det benämns "forskning" betyder inte att det är bra eller tillförlitligt. Även forskningen behöver granskas, säger Louise Olsson.

Under dagen kommer olika föreläsare som är experter inom olika områden att belysa problematiken.

– Vår mest ovanlige föreläsare i sjukvårdssammanhang är Bo Rothstein som är professor i statsvetenskap. Vi tycker att det är viktigt att lyfta blicken och se problematiken i ett större samhällsperspektiv, säger hon.

Anmälan till eventet

Den 20 september är sista dagen att anmäla sig till eventet!

Program och anmälan

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022