Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kända poeter tar poesin till skolor i Örebro län

Publicerad: 2024-06-10 11:33

Under våren startar Författarcentrum Öst med stöd av Region Örebro län ”P som i poesi”, ett nytt läsfrämjande projekt i skolor i länet där fjärdeklassare ska få besök av kända poeter.

Biblioteket i Kumla. På Bild Arin Abdullah.

Författarcentrum Öst har förmedlat författarbesök till skolor i över 50 år. Deras erfarenhet visar att lärare nästan aldrig bokar poeter när de vill bjuda in en författare till sina klassrum. Många lärare tycks vara osäkra på hur de ska använda sig av genren i undervisningen. Därför vill Författarcentrum Öst, med hjälp av åtta av landets främsta poeter, sänka trösklarna till poesin och visa på dess fantastiska möjligheter.

Poeterna som ska delta i skolbesöken är Athena Farrokhzad, Anna Hallberg, Nioosha Shams, Erik Lindman Mata, Amer Sarsour, Agnes Gerner, Petter Lindgren och Lizette Romero Niknami.

– Ibland är det som om läsfrämjande åtgärder handlar mer om bokstäver än om litteratur. Ett projekt som ”P som i poesi” är ett korrektiv till en sådan snedvridning. Att låta barn och unga möta olika sorters litteratur – och ingenting är mer olika än poesin! – är inte bara ett sätt att visa på ny och kvalitativ litteratur, utan introducerar också barnen för någonting som är oundgängligt för en levande och rik litteratursfär: tolkning, tvetydigheter och lekfullhet, säger poeten Erik Lindman Mata om vad poesin tillför till skolundervisningen.

”P som i poesi” vänder sig till skolor med högt socioekonomiskt index i hela Örebro län samt i Stockholm och Uppsala. Författarbesöken i Örebro län är kostnadsfria tack vare stöd från Region Örebro län.

”P som i poesi” genomförs också med stöd från Kulturrådet, Svenska Akademien och Lia och Erik von Sydows stiftelse.

Mer om projektet

P som i poesi (Författarcentrum Öst)

Kontakt

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 juni 2024