Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Karta öppnar nya dörrar till litteraturen i Örebro län

Publicerad: 2023-11-17 09:57

Den nya Litteraturkartan synliggör platser och personer ur länets litteraturhistoria. ”Andra län som till exempel Värmland och Västerbotten är bra på att lyfta fram sitt litterära arv. Det behöver vi också bli, för vi har en hel del att vara stolta över”, säger Johanna Berglund, utvecklingsledare inom litteraturområdet hos Region Örebro län.

Kartbild Örebro län med kartnålar och faktaruta om Jeremias i Tröstlösa

remias i Tröstlösa är en av över 200 kartpunkter på Litteraturkartan i Örebro län

Maria Gripe, Selma Lagerlöf, Hjalmar Bergman och Folke Dahlberg är några av de stora författare som har fått en eller flera kartnålar på Region Örebro läns Litteraturkarta. Platserna visar antingen var en författare bott och varit verksam eller en plats som blivit omskriven i litteraturen.

Den digitala interaktiva kartan innehåller drygt 200 artiklar om länets litteratur. Texterna är skrivna av Astrid Lindén, författare och bibliotekarie.

– Det finns en del som har överraskat mig när jag har jobbat med projektet. Många platser och deras författare kände jag till innan men andra var okända för mig i litterära sammanhang, som Lekeberg. Där hittade jag många spännande berättelser, till exempel att Jeremias i Tröstlösa cyklade förbi Hidingsta på vägen hem från en reportagetur till Karlskoga. Där stannade han och skildrade ungdomar på dans i den fina dikten ”Tess lördan”.

Johanna Berglund hoppas att Litteraturkartan ska inspirera länsborna till att läsa, skriva själva och att resa i litteraturens fotspår.

– Den som är ute och åker i länet kan med hjälp av en mobiltelefon eller läsplatta ha med sig Litteraturkartan och hitta överraskande platser och intressanta personer att läsa om i varje kommun i länet. Vi tror att besöksnäringen kan ha glädje av kartan liksom skolor och folkbibliotek.

Delar av innehållet i Litteraturkartan, det som handlar om nu avlidna författare, kommer att ingå i den nationella kartan på webbplatsen Litteraturbanken vars mål är att kartlägga och åskådliggöra Sveriges litteraturhistoria.

– Det betyder att Örebro läns litterära kulturarv även kommer att visas i ett större sammanhang och hänga ihop med övriga Sverige vilket är relevant och viktigt för vår gemensamma historia, säger Petra Jansson, kulturstrateg på Region Örebro län.

Fakta

Region Örebro läns kulturpolitiska uppdrag innebär bland annat att stärka den litterära infrastrukturen och lyfta fram länets böcker och upphovspersoner.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2023