Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kommunernas roll i effektutmaningen

Publicerad: 2022-06-15 15:56

God tillgång till el är en förutsättning för att kommuner ska kunna expandera och ligga i framkant. Dessvärre är bristen på elkapacitet i många delar av Sverige ett aktuellt, tidskänsligt och växande problem. Under ett inspirationswebbinarium fick tjänstpersoner och politiker mer information om hur de kan arbeta med effektutmaningen idag, för att förebygga problem i framtiden.

Fyra bilder på fyra kvinnor, kvinnorna är de som talade under webbinariet


Elbehovet förväntas öka mycket under de kommande åren eftersom vi har större behov av exempelvis elektrifierade fordon och elintensiva industrier. Kapacitet kan ta lång tid att bygga ut, därför arbetar Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län, Energikontoret Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland tillsammans för att stötta olika aktörer i den här frågan – så att fler kommuner, regioner, företag och elnätsföretag kan säkra tillgången till elenergi.

Ett inspel från regionnätsägaren Vattenfall Eldistibution AB

- På de tio år vi har framför oss så har vi som strategiskt mål att distribuera två gånger så mycket mer el i vårt nät än vad vi har idag, säger Åsa Forsberg från Vattenfall Eldistribution AB.

Åsa menar att vi behöver hjälpas åt och arbeta tillsammans för att klara elektrifieringsomställningen. Därför är det viktigt med samverkan mellan kommunen och nätägaren. 

Uppsalaeffekten – arbetet med eleffekt i Uppsala län

Maria Thomtén och Linnéa Nedar från Uppsala kommun berättade om hur de hanterat kapacitetsbristen inom kommunen, och hur kommunens initiativ i frågan har resulterat i det regionsövergripande nätverket Uppsalaeffekten.

Resultatet blev ett lyckat samverkansprojekt med bland annat tydliga ansvarsroller, god spridning av informationen och ett bra stöd hos ledningen och beslutsfattarna. 

Helsingborg om deras eleffektplan

Gunnel Dymling från Helsingborgs stad och Anna Sundberg från Öresundskraft berättade hur deras samarbete sett ut för att ta fram en eleffektplan som ska säkerställa ett robust lokalt energisystem i framtiden.

En gemensam kickoff där aktörerna fick dela kunskaper och erfarenheter, att utreda ansvarsförhållanden och att definiera tre fokusområden är tre av projektets framgångsfaktorer under genomförandet. 

 

Bild på alla.PNG

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023