Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Konjunkturrapport: Tufft för byggbranschen, betydligt ljusare för försvars- och gruvindustrin

Publicerad: 2023-12-12 13:50

För andra kvartalet i rad sjunker Sveriges BNP och den svenska ekonomin befinner sig i recession. För Örebro län kan vi konstatera att de branscher som har det tuffast är byggbranschen med sina underleverantörer, detaljhandeln med sällanköp och restaurangbranschen.

Två projektingenjörer står på en byggarbetsplats

Region Örebro län genomför regelbundet olika typer av näringslivsrapporter. I den senaste, som presenterades 30 november, konstateras många utmaningar, men också en och annan ljusglimt.

- För oss är det viktigt att regelbundet ta pulsen på det regionala näringslivet. Det gör det möjligt för oss att styra insatser och medel till områden där det finns aktuella behov, så att skattemedlen kan göra bäst nytta, säger regionråd  Charlotta Englund (C).

Osäkert läge påverkar företagen

Överlag är osäkerheten en stor utmaning för de flesta företag. Det märks på en sjunkande investeringsvilja, ett minskat nyföretagande och att många har svårare att få in riskkapital sin verksamhet. På kort sikt bedöms den tydligaste konsekvensen vara att varsel och uppsägningar kommer att öka. På längre sikt kan fler och fler delar av näringslivet i länet påverkas negativt.

När det kommer till konkurser är det småföretag med 1-4 anställda som står för cirka hälften av alla konkurser. Den bransch med flest antal konkurser är detaljhandeln. Det finns inga företag med över 20 anställda som har gått i konkurs i år. Stora delar av industrin går dock bra, särskilt försvarsindustrin och gruvindustrin. Och en positiv trend är att företag försöker få sina underleverantörer geografiskt närmare. Vilket innebär att det regionala näringslivet stärks. Detta är en trend som hållit i sig sedan pandemin.  

- Länet har ett i grunden starkt näringsliv och vi får en blandad bild av utmaningar och behov beroende på till exempel företagsstorlek och bransch. Vi har ett regionalt system av företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa med både rådgivning och finansiering utifrån företagens behov, säger Johan Södergren, utvecklingsledare Näringslivsutveckling vid Region Örebro län.

Utmaning både på kort och lång sikt

Kompetensbristen är fortsatt den största utmaningen både på kort och lång sikt. Men just nu är lönsamheten också en stor utmaning för de flesta företag. På längre sikt finns utmaningar kopplade till hållbarhetskrav och många småföretag upplever dessutom en tung regelbörda. Vissa regionala företagsstöd går bra bland andra konsultinsatser för digitalisering och affärsutvecklingscheckar för internationalisering.

Johan Södergren presenterar rapporten på RUS-forum

Johan Södergren, utvecklingsledare, presenterade en alldeles färsk konjunkturrapport för länet. - Vår analys visar på ett starkt näringsliv och en hög sysselsättning i länet. Det finns inga företag med över 20 anställda som har gått i konkurs i år.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2023