Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kortare liv och högre sjukvårdskostnader för låginkomsttagare

Publicerad: 2024-01-26 13:12

Låginkomsttagare lever kortare liv än de som tjänar mer pengar. Trots att gruppen lever kortare liv så kostar deras vård mer, räknat över hela deras livslängd. Det visar en studie som forskare Naimi Johansson har varit med och tagit fram. ”Den lägsta inkomstgruppen har högre sjukvårdskostnader redan från 20-årsåldern”, säger hon.

Foto: GettyImages.

Grupper med låg socioekonomiska status har en generellt sämre hälsa och dör tidigare. Foto: GettyImages.

Tre frågor till en forskare, 2023, 800 100 ny.jpg

Naimi Johansson arbetar som hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum inom Region Örebro län. Tillsammans med forskare från Göteborgs universitet har de studerat data om invånarna i Sveriges fyra största regioner. Det handlar om totalt 440 000 personer i regionerna Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland.

Vad är det för undersökning du har gjort?

Vi har gjort en undersökning av hur sjukvårdskostnader skiljer sig mellan olika socioekonomiska grupper. Det är välkänt att grupper med låg socioekonomiska status har en generellt sämre hälsa och dör tidigare, än grupper med hög socioekonomisk status. I denna studie har vi summerat sjukvårdskostnader över hela livet, och tagit hänsyn till skillnader i överlevnad mellan olika inkomstgrupper och kön.

Vad kom ni fram till?

Trots att personer med låg inkomst lever kortare liv, så hade gruppen med lägst inkomster totalt högre sjukvårdskostnader sett i ett livstidsperspektiv. Våra resultat visade att denna grupp hade nästan dubbelt så höga sjukvårdskostnader som övriga inkomstgrupper från 30- upp till 60-års åldern, och att det framför allt handlade om högre kostnader i specialiserad vård. I de fyra övriga inkomstgrupperna var sjukvårdskostnaderna relativt lika i livstidsperspektiv.

Vad var mest spännande eller anmärkningsvärt?

Mest anmärkningsvärt var att efter 80 år och uppåt, fanns ett omvänt samband. Där hade gruppen med högst inkomster också högst kostnader för sjukvård.

Naimi Johansson, foto Jesper Mattsson

Naimi Johansson. Foto: Jesper Mattsson, Örebro universitet.

Faktaruta

Studien är skriven tillsammans med masterstudent Stephanie Fledsberg och professor Mikael Svensson vid Göteborgs universitet.

Studien är publicerad i European Journal of Public Health.

 

 

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 januari 2024