Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kosthållning påverkar äldre mäns muskelmassa

Publicerad: 2022-02-17 08:49

Äldre mäns val av mat och dryck påverkar förekomsten av sarkopeni, muskelförtvining. Det visar forskning från Lindesbergs lasarett. ”Vi såg att ett kostmönster bestående av grönsaker, frukt, fågel, ris och pasta är ett hälsosamt val”, säger forskaren Mikael Karlsson.

Ett hälsosamt kostmönster och forskaren Mikael Karlsson.

Ett hälsosamt kostmönster och forskaren Mikael Karlsson. Foto: Elin Abelson.

Vid åldrande förlorar alla människor muskelmassa. Det är känt sedan tidigare att fysisk inaktivitet påverkar kroppen negativt. Hur matvanor påverkar finns det ännu inte lika mycket forskning på. Därför valde forskaren Mikael Karlsson, dietist på dietistmottagningen vid Lindesbergs lasarett, att studera just det i sin avhandling och det är han först med i Sverige.

I studien ingick en grupp män som följdes från 70-årsåldern till cirka 87-årsåldern. Den andra gruppen bestod av kvinnor som följdes under tolv år från cirka 67-årsåldern. Deltagarna i studien fick ange vad de hade för kosthållning och sedan undersöktes de flera år framåt i tiden för att se om de hade muskelförtvining.

Mindre tydligt samband för äldre kvinnors kosthållning och muskelförtvining

– Resultaten från gruppen med enbart kvinnor visade inga tydliga samband mellan kostmönster och sarkopeni. Det beror troligen på att kvinnorna var yngre än männen. Bara cirka 4 procent av kvinnorna hade muskelförtvining. Siffran bland männen var däremot på cirka 20 procent, säger Mikael Karlsson.

Han har även utvärderat hur bra olika ekvationer är för att beräkna energibehov. Eftersom förhållandet mellan en persons intag av energi och förbrukning av energi är en central del i nutritionsbehandling, är detta av stor betydelse i det dagliga arbetet som görs inom vården.

En utmaning kan vara att kosten i samhället ändras över tid. Sedan har äldre personer kvar sina kostmönster i större utsträckning än yngre.

– En intressant upptäckt jag gjorde i min forskning var att männens intag av frukt och grönsaker var betydligt lägre än rekommendationerna på 500 gram per dag, men ändå verkar det vara en del av ett skyddande kostmönster, förklarar han.

För att få fram mera information kring vilken kost som bäst förebygger muskelförtvining behövs det mer forskning.

– En fördel med det kostmönster som jag såg gav fördelar för att bibehålla muskelmassa och muskelfunktion är att det stämmer väl överens med det allmänna kostbudskapet som redan i dag används för prevention av flertalet sjukdomar, så som hjärt-kärlsjukdom samt vissa sorter av cancer, avslutar han.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022