Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kraftigt ökat tryck på testning för covid-19

Publicerad: 2021-09-02 12:31

Antalet tester för covid-19 har ökat kraftigt i länet de senaste dagarna. Från att ha legat på en låg nivå har vi hastigt närmat oss tidigare toppnivåer. På grund av den mycket kraftiga och snabba ökningen har regionens externa labb vissa svårigheter att hinna processa alla prover inom den snabba tid de hittills gjort. Under ett par dagar framåt får vi därför räkna med något längre svarstider.

– Jag tror att det i praktiken innebär att vi går från att de allra flesta proverna får svar inom 12-30 timmar till att de flesta får svar inom 20-48 timmar. Alla jobbar på för att vi ska vara tillbaka till våra snabba svarstider så snart som möjligt, säger Martin Sundqvist, överläkare, Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ.

Svarstiderna är desamma för personal som allmänhet. Prover som tas på patienter analyseras med samma hastighet som tidigare.

Mer information om testning i Örebro län på 1177.se >>

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 september 2021