Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kulturella verksamheter och projekt får ekonomiskt stöd

Publicerad: 2022-12-12 16:26

Region Örebro län delar ut totalt 750 000 kronor i så kallade utvecklingsmedel till flera olika projekt med kulturell prägel i länet. Det beslutade kulturnämnden vid dagens sammanträde.

- Genom att fördela utvecklingsmedel inom kulturområdet vill vi stimulera och stödja utvecklingen av regionens kulturliv, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

De verksamheter och projekt som beviljas utvecklingsmedel är spridda över länet och bedöms därmed kunna skapa förutsättningar för kulturutveckling på många olika håll, inom flera kulturformer och för olika målgrupper. Flera av de projekt som får stöd har potential att få stor betydelse på lång sikt.

- I allt vi gör har vi målsättningen att skapa ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus, och det gäller naturligtvis även här, säger Torbjörn Ahlin.

Ett av de projekt som får stöd är ”Projekt Ung kultur möts” som får 160 000 kronor för att kunna erbjuda unga ett kulturellt sammanhang, utveckling och fördjupning. Inom ramen för projektet ska en organisation byggas upp som sedan ska klara av att genomföra och delta i festivaler lokalt, regionalt och nationellt.

”Den barnkonventionella lekplatsen – Älvesta” är ett samarbetsprojekt mellan bland andra Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro kommun, Örebrobostäder och Kumla kommun. Projektet får 140 000 kronor i stöd för att utveckla praktiska exempel på hur barn dels kan delta i kulturlivet, dels utveckla sina egna lekmiljöer.

Ett tredje exempel på projekt som får stöd är Dragspelets Dag som firas den 6 maj varje år vilket Örebro Dragspelsklubb vill uppmärksamma. Klubben beviljas 10 000 kronor för ett arrangemang på Gällersta Forngård år 2023.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023