Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kulturnämnden satsar på stärkt sammanhållning och höjd kunskap inför 2022

Publicerad: 2021-10-29 11:18

Vid dagens sammanträde fattade kulturnämnden beslut om hur Region Örebro län ska bedriva och finansiera verksamheten inom kulturområdet under nästa år.

- Att kunna ta del av kulturella upplevelser och att få uttrycka sig konstnärligt är en grundläggande rättighet i vårt samhälle. Den verksamhetsplan och budget vi beslutade om i dag tycker jag bejakar den rättigheten på bästa sätt genom att bidra till ett rikt kulturliv i hela länet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan den kulturella verksamheten delas in i tre block där föreningsbidrag till bland annat studieförbund, idrottsförbund och kulturföreningar är ett av dessa. Samverkansmodellen som bland annat rymmer kulturinstitutionerna är ett annat medan Region Örebro läns egen kulturverksamhet utgör block nummer tre.

Samverkansmodellen är det största blocket och där budgeteras för en omsättning på 107,1 miljoner kronor inför 2022. Omsättningen för föreningsbidragen budgeteras till 39,7 miljoner kronor.

- Utöver detta har vi gjort en regional satsning på Konst på hög och en satsning på utbildningar för att höja kunskapen både inom organisationen och utanför, säger Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande i kulturnämnden.

- Inför nästa år fortsätter samverkan med områden som hälsa och civilsamhälle och vi avsätter 1,5 miljoner kronor till särskilda satsningar för att stärka ett livskraftigt kulturliv och civilsamhälle i länet, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Kulturnämnden budgeterar för en omsättning på cirka 170 miljoner kronor inför år 2022. Finansieringen kommer både från Region Örebro län, 69 procent, och staten/övriga aktörer, 31 procent.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023