Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kultursatsning för att stödja människor på flykt

Publicerad: 2022-05-05 14:00

En kultursatsning på 500 000 kronor ska ge stöd åt människor som är på flykt från krig. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde.

Örebro län tar emot barn och vuxna som är på flykt från krigshärdar runt om i världen. I syfte att underlätta flyktingarnas nya tillvaro tar kulturnämnden nu hjälp av föreningslivet i en satsning på kulturella och konstnärliga aktiviteter.

- Under pandemin har kulturlivets aktörer i länet visat prov på en mycket god förmåga att kunna ställa om och möta människor i kris. Det vill vi ta tillvara. Med hjälp av det ekonomiska stöd vi beslutade om i dag hoppas vi kunna bidra till inkludering och meningsskapande aktiviteter inom kulturområdet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Kriget i Ukraina och de flyktingar som kommit till länet på grund av det har varit avgörande för det nu lanserade stödet. Men stödet kan sökas för aktiviteter riktade till krigsflyktingar från hela världen.

- Vi vill skapa arenor för insatser och aktiviteter inom kultur- och konstområdena där människor kan mötas. Vem som söker sig till dessa arenor eller varifrån han eller hon har flytt spelar ingen roll, alla är välkomna, säger Torbjörn Ahlin.

Stödet riktar sig till föreningslivet, folkbildningen, kommuner, kulturinstitutioner, företag och andra organisationer. De främsta målgrupperna för de planerade aktiviteterna är barn och unga på flykt från krig, professionella kulturaktörer på flykt från krig och äldre personer på flykt från krig. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2022.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023