Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kvinnor behöver mer kunskap om fertilitet och hälsa inför graviditeten

Publicerad: 2021-06-23 20:53

Forskning inom Region Örebro län visar att kvinnor kan få en bättre graviditet med hjälp av bland annat samtal kring hälsa och reproduktion. ”Kvinnans livsstil och planering av graviditet ökar chanserna för en lyckad graviditet”, berättar forskaren Yvonne Skogsdal.

Forskaren Yvonne Skogsdal samt en gravid kvinna.

Forskaren Yvonne Skogsdal samt en gravid kvinna.

– I mina studier kunde jag se att många kvinnor inte hade rätt preventivmedel för deras reproduktiva intention, det vill säga om de vill ha barn i framtiden, hur många barn de vill ha och när de vill ha sina barn, säger Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska inom hälso- och sjukvården samt tidigare doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet. 

Vill man inte ha barn på många år är det bättre med ett långtidsverkande preventivmedel som spiral och p-stav. Hon menar att det finns många kvinnor som med fördel skulle använda sådana preventivmedel eftersom de har en högre säkerhet.

– Många har även en övertro kring sin fertilitet. De tror att den börjar avta vid 50 års ålder men det gör den redan vid 35 års ålder, förklarar hon.

Snus ökar risk för missfall

I hennes avhandling har hon tittat på data från 525 000 graviditeter ur Graviditetsregistret. Det är första gången som svenskt snus undersöks för att se om det ökar missfallsrisken.

– Vi tittade på tobaksbruk innan och i tidig graviditet. Det är svårt med studier kring missfall eftersom vi inte vet hur många som skulle fått missfall ändå. I studien kunde vi se att det fanns en riskökning med att snusa under graviditet. Riskökningen var på 28 procent. Sedan tidigare vet vi att rökning ökar missfallsrisken, säger hon.

Även risken för missfall och andra graviditets- och förlossningsutfall undersöktes samt alkoholbruk året innan graviditet.

Mer kunskap genom Reproduktiv livsplan

Ett sätt att ge kvinnorna mer kunskap är att barnmorskorna använder sig av samtalsverktyget Reproduktiv livsplan (RLP).

– I studien har vi testat Reproduktiv livsplan på 1946 kvinnor i samband med preventivmedelsrådgivning. Samtalet går ut på att fånga kvinnans reproduktiva intentioner, det vill säga om hon vill ha barn i framtiden, hur många barn hon vill ha och när hon vill ha sina barn. Sedan utifrån det ge rådgivning om fertilitet och andra viktiga hälsoaspekter inför en graviditet men också ge information om preventivmedel, säger hon.

Kvinnorna som deltog fick mera kunskap men det är svårt att säga om kunskapen håller i sig på sikt eller om det har effekt längre fram i tiden. Huvudparten av kvinnorna som fick ett samtal om Reproduktiv livsplan uppskattade samtalet och tyckte att det skulle vara en rutin.

– Jag önskar att vi kunde föra in det här i Region Örebro län. Långsiktigt skulle man prata om det här redan i skolan, i den sex- och samlevnadsundervisningen som finns. Men information behöver också finnas på andra ställen som ungdomsmottagningar och på interaktiva hemsidor och appar. Barnmorskorna är superviktiga men det finns även andra kanaler att nå ut med informationen som behövs, avslutar Yvonne Skogsdal.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 juni 2021