Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 2 – tisdag 12 januari

Publicerad: 2021-01-12 16:49

Inspelning från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Inspelningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Martin Widlund, verksamhetschef infektionskliniken
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Fredrik Eliasson, enhetschef kollektivtrafiken

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

 • 800 nya fall av covid-19 i Örebro län. Smittspridningen sker mellan personer som bor tillsammans eller arbetar tillsammans. Det är främst unga och medelålders som är smittade.
 • Vi vet inte än hur helgerna påverkat smittspridning. Det vi kan säga är att färre har provtagit sig. Det är viktigt att man provtar sig – det finns gott om tider!
 • Nya pandemilagen och nya föreskrifter ger en ökad tydlighet för privatpersoner och verksamheter tex maxantal gym, sportanläggningar, köpcenter mm.
 • Nu är det en ny skoltermin – viktigt att det finns förebyggande åtgärder för att begränsa smitta, det finns nationella rekommendationer, smittskydd har avstämningar med kommunen om skolorna. Gymnasieskolor rekommenderas ha fortsatt distansundervisning till den 24 januari.
 • Vi har i Sverige flera bekräftade fall av virusvarianter, bland annat den brittiska varianten. I vårt län har vi konstaterat det första fallet med den brittiska varianten, personen har kommit hem från  Storbritannien. Vi har gjort noggrann smittspårning.
 • Så snart man kommer hem från riskländer, Sydafrika och Storbritannien, ska man ta prov oavsett symtom, isolera sig hemma, ta nytt prov efter fem dagar, även de som bor med resenär ska vara hemma tills resenären fått provsvar.
 • Det är viktigt att vi följer rekommendationer nu – tillsammans kan vi bromsa smittan!

Martin Widlund, verksamhetschef Infektionskliniken

 • Uppdatering om läget inom sjukhusvården: 52 patienter inneliggande, flera allvarligt sjuka, 7 på iva, ett 10-tal vårdas med misstänkt Corona.
 • Vi har haft speciell bemanning för helger – det har varit lugnt  i jul – efter det har det blivit allt mer, hög sjukfrånvaro bland personal, bland annat utbrott av covid.

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare covid-19

 • Begränsa smitta är det stora uppdraget.
 • Var befinner vi oss? Det är högt tempo regionalt, nationellt och globalt.
 • Ständiga förändringar som vi ska hantera. Det  är begränsade vaccin-leveranser.
 • Vaccinationsnoder är färdiga, säkerhet och flöde är viktigt. Nu håller vi på med bemanningen.
 • Kommunikation är viktigt – vi kommer att gå ut med annonser och underlag, tidsbokning och call center, information kommer.
 • Kommunen gör en fantastisk insats.
 • Nu ska vi inte längre spara doser, vi ska räkna med säker leverans
 • Nu börjar vaccination för vård och omsorgspersonal, sedan iva-personal.
 • Vaccintillgången avgörande.

Fredrik Eliasson, chef kollektivtrafiken

 • Munskydd – sedan i förra veckan finns rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken vardagar klockan 07.00-09.00, em 16.00-18.00.
 • Ta på innan man kliver på bussen, behålla tills man stiger av, finns för att skydda sig själv och andra.
 • Man får åka med även om man inte har munskydd, men samtidigt viktigt att alla följer rekommendationen.
 • Fortfarande viktigt att bara göra nödvändiga resor, i första hand använda andra resealternativ, viktigt hålla avstånd och inte trängas.
 • Ny pandemilag innehåller ingen fast gräns för antal personer på bussarna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2022