Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona 26: Glädjande med låg smittspridning och lättnader av restriktioner

Publicerad: 2021-06-29 15:03

Smittspridningen i Örebro län ligger fortsatt på en låg nivå, även om det inte har skett någon ytterligare minskning den senaste veckan. 44 personer testades positivt förra veckan, vilket var ungefär lika många som veckan innan. Flest positiva fall, nästan en tredjedel, fanns i åldersgruppen 20-29 år.

– Det är otroligt positivt att vi ser en låg smittspridning och att Regeringen och Folkhälsomyndigheten från och med den 1 juli kan ta nästa steg i anpassningar och lättnader av restriktioner. Dessa lättnader görs utifrån nuvarande smittläge, belastning i vården och vaccinationstäckning. Samtidigt vill jag understryka att det är viktigt att de nationella restriktioner och råd som finns kvar efter den 1 juli följs, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Samtidigt som smittspridningen är låg ökar förekomsten av deltavarianten av viruset. Det finns dock en fördröjning mellan att ett positivt fall av covid-19 bekräftas och att deltavarianten konstateras, vilket gör att det blir en förskjutning i redovisningen av siffrorna.

– Hittills finns 11 bekräftade fall av deltavarianten i regionen. Resultat för nio av dessa har inkommit denna vecka och det handlar främst om prover som är tagna under vecka 23, enstaka i början av vecka 24, säger Gunlög Rasmussen

Vaccinationstäckningen hög i Örebro län

Under måndagen sänktes åldern för att kunna boka vaccinationstid i Örebro län och nu kan alla som är födda 1996 eller tidigare vaccinera sig.

– Givetvis kan också tidigare grupper fortsatt boka tid. Vi följer bokningar och täckningsgrad för att gå vidare nedåt i åldersgrupper. Nya tider släpps kontinuerligt och alla som vill kommer att få vaccin, säger Stellan Johansson, representant i styrgruppen för covid-vaccinering.

För att få ett fullgott skydd är det viktigt att ta båda doserna av vaccin mot covid-19. Dos 1 och dos 2 ska tas på samma ställe med rekommenderat intervall.

– Nu är det är sommar och semester, men vi vill att alla verkligen prioriterar att ta sina två doser. Vid vaccinationsmottagningarna hjälper man till att hitta en tid som passar, säger Stellan Johansson.

Täckningsgraden bland vaccinerade och de som bokat tid för dos 1 är hög i Örebro län. Av de som är 40 år och äldre har regionen en täckningsgrad på cirka 84 procent. Av de som är 80 år och äldre har drygt 94 procent vaccinerat sig. Nästa åldersgrupp som släpps på är de som är födda 2003 eller tidigare och det är planerat att ske någon gång under vecka 27.

Anpassade rekommendationer från och med den 1 juli

Privat umgänge

Kvar:

 • Vidta smittskyddsåtgärder utanför din "bubbla".
 • Träffas utomhus och i mindre grupper.
 • Undvik att vara nära andra längre tid i små utrymmen.
   

Serveringsställen

Kvar:

 • Sällskap ska sitta ner och hålla avstånd både inomhus och utomhus.

Ändring:

 • Regleringen av öppettider tas bort.
 • Storleken på sällskapet inomhus utökas till åtta personer.
 • Ingen begränsning av storlek på sällskap på uteserveringar.
   

Handeln

Kvar:

 • Föreskrift om hur många som får vistas i en butik.
 • Håll avstånd till andra och undvik trängsel

Ändring:

 • Rådet om att handla ensam tas bort
   

Föreningslivet (exempelvis kultur, idrott, fritid)

Kvar:

 • Det är allas ansvar att undvika trängsel, helst ses utomhus samt stanna hemma vid symtom.
 • Alla verksamheters ansvar för smittskyddsåtgärder.

Ändring:

 • Större möjligheter att träffas för möten.
 • Specifika allmänna råd som rör idrotts- och fritidsverksamhet, inklusive råden om enstaka tävlingar och mindre cuper, tas bort.
   

Kollektivtrafiken

Kvar:

 • Välj andra färdsätt om det går, till exempel gå, cykla eller åk egen bil.
 • Undvik trängsel och håll avstånd.

Ändring:

 • Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken tas bort.
   

Högre antal deltagare och sektionering (pandemilag och föreskrift under pandemilag)

Högre antal deltagare samt sektionering för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Mässor kan arrangeras. Idrottstävlingar, motionslopp och demonstrationer får andra förutsättningar. För uthyrning av lokal till privata sammankomster gäller max 50 personer.

Mer information:

Anpassning av restriktioner från 1 juli (Regeringen.se)

Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli (Folkhälsomyndigheten.se)

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 juni 2021