Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 51: Antalet smittade fortsätter att öka liksom antalet testade

Publicerad: 2021-12-21 13:30

Antalet fall av covid-19 fortsätter öka i Örebro län. Vecka 50 konstaterades cirka 820 nya fall jämfört med cirka 710 fall veckan innan. Den som är ovaccinerad rekommenderas komma på drop in vid någon av Region Örebro läns vaccinationsmottagningar.

Flest nya fall återfinns för närvarande i åldersgruppen 6-12 år. Även i åldersgruppen 30-49 år konstateras många nya fall.

– Antalet prov som tas fortsätter också att öka vilket gör att andelen prover som är positiva för covid-19 ligger på en oförändrad nivå. Förra veckan analyserades nästan 20 000 prover vilket är det högsta antalet analyserade prover under en vecka sedan pandemins start, säger Gunlög Rasmussen, Region Örebro läns smittskyddsläkare.

Den siffran gör att Region Örebro län under den senaste tiden har haft en av de mest omfattande testningsverksamheterna i relation till befolkningen bland landets regioner. Förutom covid-19 bidrar andra luftvägsinfektioner som nu cirkulerar, till exempel den kraftigt ökande influensan, till den omfattande provtagningen. Fortfarande är det deltavarianten som dominerar och sprids i regionen.

– Sedan förra veckan analyseras även en del av de prov som visar positivt för covid-19 på ett nytt sätt för att få en snabbare indikation på om det handlar om omikron. I vår region finns nu ett antal nya misstänkta fall av omikron, utöver de tre bekräftade fall som tidigare kommunicerats, där vi väntar på svar från den så kallade sekvenseringen, säger Gunlög Rasmussen.

Fyll i smittspårningsformuläret

Den ökade smittspridningen gör att smittspårningsenheten har svårt att hinna med att ringa upp alla smittade.

– Jag vill därför uppmana alla som konstaterats vara smittade att fylla i ett smittspårningsformulär så fort man fått ett besked om smitta och också i övriga delar vara aktiva och behjälpliga i smittspårningen, säger Björn Strandell, medicinskt ansvarig läkare för smittspårningen inom Region Örebro län.

Julfirande

Vi befinner oss i julveckan och det finns många funderingar kring hur ett firande ska och bör gå till. Enligt Gunlög Rasmussen går det att fira jul tillsammans men att det är viktigt att tänka till så det blir så smittsäkert som möjligt.

– Du kan fira jul med nära och kära om alla är symtomfria. Men har det gått smitta i klassen eller på arbetet senaste tiden behöver man ta hänsyn till det. Risken för smitta är naturligtvis också större ju fler som är med. Ovaccinerade vuxna ska särskilt tänka på att hålla avstånd och undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och de som är äldre, säger Gunlög Rasmussen.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har kallat till pressträff

Lite senare i dag, klockan 14 den 21 december, har regeringen och Folkhälsomyndigheten kallat till en pressträff om åtgärder kopplade till covid-19-pandemin.

Drop in-vaccinering för den som vill ta dos 1

Det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19 är att vaccinera sig.

– Är du ovaccinerad så rekommenderar vi att du nyttjar möjligheten att komma på drop in vid någon av våra vaccinationsmottagningar under ordinarie öppettider, säger Stellan Johansson, Region Örebro läns vaccinationssamordnare.

Observera att drop in bara gäller för de som ska ta sin första dos vaccin mot covid-19.

Särskild satsning riktad mot ovaccinerade

Under förra veckan inleddes en satsning för att nå ovaccinerade personer i västra delarna av Örebro. 75 personer i Vivalla och lika många i Varberga som inte tagit covid-19-vaccin erbjöds en tid för vaccination vid sin ordinarie vårdcentral. I Varberga antog 15 personer erbjudandet och i Vivalla var det 39 som kom för att få sin första dos.

– Så vi är mycket nöjda efter första veckan och vi kommer efterhand att bjuda in fler, säger Stellan Johansson.

Satsningen görs även i Brickebacken och till personer listade vid Mikaeli vårdcentral.

Ökad vilja att vaccinera sig

Överlag går det att se en ökad vilja att vaccinera sig.

– Det är tydligt att införandet av vaccinpass har effekt på vaccinationsviljan, säger Stellan Johansson.

När det gäller de som är redo för påfyllnadsdos mot covid-19 ligger Region Örebro län förhållandevis bra till. Närmare 82 procent av länsborna över 65 år har hittills fått sin tredje dos och i gruppen 60-64 år fortlöper vaccineringen. För de som ska ha sin tredje dos vaccin mot covid-19 gäller att det ska ha gått minst sex månader sedan dos två om man är 64 år eller yngre. För personer över 65 år gäller fem månaders intervall mellan dos två och tre. Det är nu möjligt att se bokningsbara tider sex veckor framåt i tiden i bokningskalendern. Den förändringen har gjorts för att underlätta för invånarnas planering.

Vissa barn i åldern 5-11 år rekommenderas vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att de barn som är extra känsliga för övre luftvägsinfektioner får vaccin mot covid-19 från 5 års ålder. Vaccindoserna väntas finnas tillgängliga och distribuerade runtom i Sverige under januari 2022. De särskilda grupper av barn denna rekommendation gäller finns definierade av Svenska Barnläkarföreningen.

Paus för lägesbilderna över helgerna

Region Örebro läns planerade lägesbilder som skickas ut på tisdagar gör nu några veckors uppehåll men återupptas efter helgerna.

 

Rekommendationer som gäller

 • Vaccinera dig – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
 • Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer och vid resor med kollektivtrafik.
 • Du som är 18 år eller äldre ska undvika att använda kollektivtrafiken när det kan uppstå trängsel, om det är möjligt. Alternativ kan vara att gå, cykla, åka egen bil eller resa vid en annan tidpunkt. Använd munskydd om det inte går att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
 • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör hålla avstånd till andra människor och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du stanna hemma och ta prov snarast. Även du som bor med någon som testats positiv för covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa dig.
 • Arbetsgivare rekommenderas att:
  • Underlätta för vaccination och informera om vikten av att stanna hemma vid symtom
  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd och undvika större samlingar inomhus.
  • Göra det möjligt för anställda att i viss mån jobba hemifrån.
 • Alla resenärer uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna. I väntan på ditt provsvar bör du vara särskilt försiktig och hålla avstånd till andra människor samt särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under 14 dagar från ankomsten till Sverige.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2021