Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 1

Publicerad: 2021-01-05 01:09

Efter jul- och nyårshelgerna har smittspridningen i Örebro län ökat något jämfört med veckorna innan.

Drygt 800 länsbor testades positiva under förra veckan. Läget inom hälso- och sjukvården är något bättre än flera av grannregionerna, men skört. Vaccinationen pågår nu inom länets kommuner.

Under förra veckan ökade antal positiva prover något och totalt bekräftades cirka 850 positiva fall. Detta är en svag ökning jämfört med veckan innan då vi hade cirka 800 fall.

- Vi befinner oss fortfarande på en platå, säger Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare. Smittspridningen sker framförallt inom familjen och på arbetsplatser. Det är viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer och begränsa våra sociala kontakter så att vi inte får en fortsatt ökning.

Resenärer från Sydafrika och Storbritannien ska testa sig

- Då det gäller den nya varianten av viruset som har upptäckts i Storbritannien och Sydafrika så har inte vi några fall i vår region. Alla som nyligen har kommit hem från Storbritannien och Sydafrika uppmanas att stanna hemma och isolera sig i minst en vecka, undvika nära kontakter samt testa sig för covid-19.

"Läget är skört inom vården"

I dag vårdas 34 patienter med covid -19 på vårdavdelning på något av länets tre sjukhus. Av dessa vårdas 29 på Universitetssjukhuset Örebro, 3 på Karlskoga lasarett och 2 på Lindesbergs lasarett. Ytterligare 9 patienter får intensivvård i regionen, varav en patient är från annan region.

- Jämfört med övriga regioner i Sverige, är belastningen på vården i region Örebro län av covid-19 fortsatt något lägre än snittbelastningen, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Bedömningen att läget är skört ligger kvar, då det fortfarande finns en betydande smittspridning i vår egen region.

Följsamheten till råden avgör smittspridningen

- Belastningen på vården av covid-19 de närmaste veckorna kommer nu vara helt beroende av följsamheten till de råd och rekommendationer som folkhälsomyndigheten och regeringen beslutat om. Den oroande utvecklingen med ökad smittspridning och vårdbelastning i våra storstadsregioner kan också komma att innebära att region Örebro kan behöva bistå med vårdresurser till övriga regioner.

Vaccinationen fortfarande i Fas 1

- Vi befinner oss fortfarande i Fas 1 när det gäller vaccinationerna med fokus på äldreboende, hemsjukvård och hemtjänst, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare. Örebro kommun har gjort en omfattande insats under storhelgerna med fokus på särskilda boenden och har slutfört vaccination av den första dosen av två.

Nära samarbete med kommunerna

- Samarbetet med kommunerna fungerar bra. Alla kommuner deltar i vaccinationsuppdraget och begär vaccindoser i den takt man kan genomföra vaccinationerna. Från styrgruppen för vaccination har vi regelbundna avstämningar med kommunerna och då handlar det inte bara om leveranser av doser utan även om organisation, ordination och registrering för uppföljning.

Leveranserna fungerar väl

Alla leveranser av vaccin till Region Örebro län har fungerat med bibehållen kylkedja, säkert mottagande och hantering. Samverkan sker med Polisen och Länsstyrelsen, då det är många steg som kan utsättas för sabotage, hot och även förfalskningar.

Fas 2 börjar i februari med de äldsta först och LSS

Fas 2 i vaccineringen, som omfattar åldersgruppen +70 år, beräknas starta i februari.

- Vi kommer att göra en indelning av gruppen så att vi erbjuder vaccin till de äldsta först, säger Inger Nordin Olsson. I Fas 2 kommer också vuxna som får insatser enligt LSS erbjudas vaccin. I Fas 2 kommer också personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare, att erbjudas vaccin.

Tidbokning när det är möjligt

Uppbyggnaden av länets fem vaccinationsmottagningar följer enligt planeringen. Så snart det är möjligt kommer tidbokningen öppnas. Det går inte att boka tid ännu, men när det är möjligt kommer information att gå ut. 

Här finns daglig uppdaterad statistik för covid-19

Information om provtagning av covid-19 på 1177.se

Information om vaccination mot covid-19

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021