Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 10

Publicerad: 2021-03-09 16:02

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Erik Fredholm, apotekare Läkemedelscentrum
 • Fredrik Eliasson, enhetschef Länstrafiken

 

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

Nu ser vi att smittan ökar i Örebro län för fjärde veckan i rad, 740 fall vecka 9. I gruppen 20-49 är ökningen störst men den är även relativt stor i åldersintervallet 50-69 år.

Två patienter behöver intensivvård i nuläget, cirka 20 vårdas på vårdavdelning.

Det är, och har varit, stora variationer i länet när det gäller smittspridning där det kan gå snabbt i den ena eller andra riktningen.

Förekomsten av antikroppar mot sars-cov-2 hos invånare i Örebro län ökade från 7 procent vecka 26 år 2020 till 15,9 procent vecka 7 år 2021. Det är långt från flockimmunitet.

Olika virusvarianter, främst den brittiska varianten, ökar kraftigt i länet och är nu på väg att ta över. 40 procent av alla positiva prover vecka 8 var den brittiska varianten. Den är mer smittsam än den tidigare.

Nu måste alla hjälpas åt för att hindra smittan. Från Region Örebro läns sida lägger vi stora resurser på smittspårning och testning.

Från och med den 10 mars ska nära kontakter som identifieras i samband med smittspårning provtas även om de inte uppvisar symptom. Detta gäller från gymnasieålder. Den som ska lämna prov ska i möjligaste mån arbeta hemifrån under en period.

Tillsammans kan vi bromsa smittan och vi måste få bättre följsamhet till gällande råd.

Följ därför detta:

 • Träffa så få som möjligt
 • Undvik platser där trängsel kan uppstå
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Om du reser måste det ske smittsäkert
 • Munskydd ska användas:
  – i kollektivtrafiken på avsedda tider
  – i situationer på till exempel arbetsplatser där det inte går att hålla avstånd
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant

Godkända vaccin har en bra skyddseffekt och vaccination skyddar dig från att bli allvarligt sjuk men så länge vi har en stor smittspridning, och tills fler är vaccinerade, behöver vi ändå följa de regler, rekommendationer och lagar som gäller.

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Det händer saker hela tiden, och vi är helt beroende av leveranser av vaccin.

Nytt sedan förra lägesbilden vecka 9 är:

 • Vi har nu tre vacciner som kan ges till alla åldrar
 • Vi är i slutet av fas 1, och inne i fas 2
 • Prioritet är de äldsta, 80 år och äldre där cirka 10 000 personer av totalt 16 000 nu är vaccinerade. Det går framåt.
 • När de äldsta och svagaste är vaccinerade sänks intervallet i åldersgrupper om 5 år
 • Alla som har fått dos 1 ska också ha dos 2 vilket bromsar takten i givandet av dos 1
 • Telefonbokning och 1177.se

Cirka 25 000 i Örebro län är vaccinerade med dos 1 (10,25 procent), cirka 10 000 har vaccinerats med dos 2 (4,06 procent). Dessa siffror släpar efter då rapporteringar sker i efterhand.

Just nu pågår vaccination av följande:

 • Du som är 80 år och äldre
 • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst
 • Du som är 18 år och äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar på särskilda boenden i hemsjukvård eller i hemtjänst
 • Du som arbetar med personer som är 18 år eller äldre och har insatser enligt LSS samt du som arbetar som personlig assisten till personer som är 18 år och äldre.

 

Erik Fredholm, apotekare Läkemedelscentrum

Vi vaccinerar för fullt, till länet får vi ungefär 6 000-7 000 doser varje vecka. Kommunerna får cirka 1 000 av dessa doser till sina boenden. Cirka 2 000 av doserna går till de personer som ska ha dos 2. Då återstår 3 000-4 000 doser som kan ges som dos 1.

Vi vill ha mer men det är det vi får. Vi har blivit utlovade tre, fyra gånger så mycket vaccin som vi har fått.

Vi gör så gott vi kan, men det blir en väntan även om vi ser att leveranserna ökar framöver.

Nu kan alla vaccin ges till alla åldrar vilket gör det möjligt att vaccinera de äldre i en snabbare takt.

Ett längre intervall mellan dos 1 och 2 för Astra Zenecas vaccin, det är justerat från fyra till nio veckor. Det ger en ökad effekt med 8-9 procentenheter.

Bokningen är fortsatt hårt belastad, men vi har stärkt upp.

Kan du boka via webben så gör det, då sparar vi tid för dem som är hänvisade till telefonen.

 

Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef Länstrafiken

Åker man kollektivtrafik är det rekommenderat för alla som är födda 2004 eller tidigare att använda munskydd mellan klockan 7 och 9 och mellan klockan 16 och 18.

Tidigare i vinter var det en hög användning av munskydd men nu noterar vi att användningen minskat kraftigt. Förra veckan såg vi att max 20 procent använder munskydd i rusningstrafik.

Alla gör därmed inte det de kan för att minska smittspridning och jag kan bara betona att det är viktigt att följer de rekommendationer som finns så länge de gäller.

I Örebro län gäller bara rekommendationerna för munskydd bara under rusningstrafik och i nuläget ser vi inget behov av att utöka tidsgränserna.

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021