Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 11: Fortsatt hög smittspridning och Astra Zenecas vaccin pausat

Publicerad: 2021-03-16 13:31

Smittspridningen i Örebro län är fortsatt hög. Under vecka 10 konstaterades 700 nya fall, flest i åldersgruppen 20-49 år. "Som tidigare ser vi störst smittspridning inom hushållet, andra nära kontakter och på arbetsplatser", säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Smittspridningen i länet har ökat successivt de senaste veckorna och andelen fall av den brittiska virusvarianten ökar mycket snabbt i Örebro län, precis som i övriga landet. Preliminära resultat från vecka 9 visar att 61 procent utgörs av denna mer smittsamma variant.

Region Örebro län ser nu också en fortsatt ökning av antalet personer som vårdas inneliggande på sjukhus. På tisdagen vårdades sammanlagt 33 personer på covid-avdelning och ytterligare 5 på intensivvårdsavdelning.

Folkhälsomyndigheten ser, utifrån uppdaterade scenarier för smittspridning som sträcker sig fram till den 31 maj, en tydlig risk för en tredje våg med ytterligare belastning på sjukvården. Gunlög Rasmussen understryker vikten av att vara följsam till råd och föreskrifter.

– Det finns fortfarande möjligheter att påverka denna utveckling om vi klarar att begränsa våra kontakter på ett kraftfullt sätt. För alla gäller att begränsa sitt umgänge till det egna hushållet eller med några få nära kontakter. Annars gäller att träffas utomhus, säger hon.

12,56 procent av länets befolkning har fått vaccin

30 780 personer i Örebro län, vilket motsvarar 12,56 procent av länets befolkning, har fått sin första dos vaccin mot covid-19. 12 479 av dessa har också fått en andra dos av vaccinet.

Folkhälsomyndigheten meddelade på tisdagsmorgonen att man pausar användningen av Astra Zenecas vaccin i Sverige. Pausen är en försiktighetsåtgärd i väntan på Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, utredning om misstänkta biverkningar av vaccinet.

Detta besked kommer att påverka Region Örebro län på samma sätt som övriga län, det vill säga det blir en justering av tidsplanen för vaccinationer, inte bara för aktuell åldersgrupp utan det blir även en förskjutning på sikt.

– Vi fick ju nyss möjligheten att använda alla tre vaccinsorter till gruppen äldre, vilket gav oss möjligheten att ge fler tider och öka vaccinationstempot. Nu har vi återigen två sorters vaccin och vi får avvakta vidare besked. Vi kommer under dagen att ha flera möten om omställning och av- och ombokningar. Det är tungt med dessa omställningar för alla, såväl organisationen som alla som väntar på vaccin under pågående pandemi, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare.

Befintliga doser sparas i väntan på ytterligare besked

De doser som regionen har fått av Astra Zenecas vaccin den här veckan och som ännu inte använts kommer nu att sparas i väntan på besked från Folkhälsomyndigheten om den fortsatta användningen.

– Så snart vi vet mer kommer vi att gå ut med information om vad som gäller för dig som har en tid för vaccination inbokad senare i veckan och för dig som har en tid inbokad för att få dos 2 av Astra Zenecas vaccin, säger Inger Nordin Olsson.

Beslutet om att pausa användandet av Astra Zenecas vaccin gäller i nuläget denna vecka, enligt Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverkets direktiv till regionerna. Myndigheterna kommer att gå ut med sammanhållen information nationellt till regionerna och personer som fått vaccinet.

Tillsammans kan vi bromsa smittan – tänk på det här:

 • Träffa så få som möjligt
 • Undvik platser där trängsel kan uppstå
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Om du reser måste det ske smittsäkert
 • Munskydd ska användas:
  – i kollektivtrafiken på avsedda tider
  – i situationer på till exempel arbetsplatser där det inte går att hålla avstånd
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
   

Mer information:

Dagligt uppdaterad statistik för covid-19 i Örebro län (regionorebrolan.se)

Information om vaccinationer mot covid-19 (1177.se)

Information om provtagning av covid-19 (1177.se)

Nationella vaccinationsregistret (Folkhalsomyndigheten.se)

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021