Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 12

Publicerad: 2021-03-23 14:58

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Tobias Kjellberg, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Malin Ahlm, tillsynschef covid-19-lagen, Länsstyrelsen

 

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

Smittspridningen och belastningen inom hälso- och sjukvården ökar påtagligt i Örebro län. Vecka 11 noterades 892 nya fall, vilket kan jämföras med 697 fall från vecka 10. I åldersgruppen 20-49 är ökningen störst. Men ökningen ses i alla åldersgrupper förutom de som är över 70 år. I åldersgruppen 6-12 är ökningen relativt stor.

Den brittiska varianten ökar snabbt. Vecka 10 utgjordes 73 procent av fallen av den brittiska varianten. Siffror för vecka 11 pekar på upp mot 85 procent. Andelen av övriga varianter ligger relativt stabilt mellan 5 och 10 procent.

Region Örebro län lägger just nu mycket resurser på smittspårning. Testning sker i större omfattning än tidigare. Antalet sjukvårdsplatser för patienter med covid-19 utökas. Det är ett hårt tryck på hälso- och sjukvården, och även fortsättningsvis uppmanas länets invånare att efterleva de regler och lagar som finns.
 

Tillsammans kan vi bromsa smittan och vi måste få bättre följsamhet till gällande råd. Följ därför detta:

 • Träffa så få som möjligt
 • Undvik platser där trängsel kan uppstå
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Om du reser måste det ske smittsäkert
 • Munskydd ska användas:
  – i kollektivtrafiken på avsedda tider
  – i situationer på till exempel arbetsplatser där det inte går att hålla avstånd
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

Godkända vaccin har en bra skyddseffekt och vaccination skyddar dig från att bli allvarligt sjuk men så länge vi har en stor smittspridning, och tills fler är vaccinerade, behöver vi ändå följa de regler, rekommendationer och lagar som gäller.

 

Tobias Kjellberg, områdeschef specialiserad vård

Region Örebro län öppnar sex ytterligare vårdplatser för att lösa covidvården, det görs med befintlig hälso- och sjukvårdspersonal vilket medför att Region Örebro län får dra ner på annan vård vilket medför uppskjuten vård.

I dag sjukhusvårdas 37 patienter, varav 5 vårdas på IVA. I dag finns en marginal på 8 platser, och det finns en plan för att öppna ytterligare sex platser inom närtid.

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Vi får effekt av vaccinationen, det är tydligt. Den allvarliga sjukligheten sjunker i takt med att fler vaccineras. Både dos 1 och dos 2 har effekt.

Hittills är 33 993 (13,88 procent) länsinvånare vaccinerade med dos 1, och 13 694 (5,59 procent) med dos 2.

På Läkemedelsverkets webbplats är det möjligt att rapportera en misstänkt biverkning av vaccinationen.

Förra veckan skärpte Folkhälsomyndigheten prioriteringen av äldre vid vaccination och rekommenderar nu ett längre dosintervall för de som ska vaccineras inom fas 2.

En uppföljning av hur många som vaccinerats så här långt inom gruppen 80 år eller äldre är gjord. Den visar på en bra täckningsgrad. Över 80 procent i aktuell grupp är vaccinerade och bokningstiderna fylls inte riktigt upp. Det gör att vi från och med i dag öppnar upp vaccinering för alla över 75 år. I webbokningen finns en åldersspärr och telefonbokningen är utökad. Det kommer att göras kontinuerliga släpp av tider.

Dosintervallet förskjuts, från 4 veckor till 6 veckor, och personalvaccination inom HS och LSS förskjuts.

Inte alla på en gång – detta tar veckor.
 

Just nu gäller:

 • Två vacciner finns tillgängliga – begränsade leveranser
 • Astra Zeneca är pausat i Sverige
 • Region Örebro län är redo att agera och informera
 • Vaccination är ett erbjudande och det är inte möjligt att välja vaccin.
 • Ödmjukhet, avstånd och respekt är det som måste gälla.

 

Malin Ahlm, tillsynschef covid-19-lagen på Länsstyrelsen Örebro län

Tillsyn enligt covid-19-lagen:

 • Syftet: Minska smittspridningen
 • 616 kontroller sedan uppdraget startade
 • Besök i samtliga tolv kommuner, bland annat i:
  – Stadskärnor
  – Gallerior
  – Livsmedelsbutiker
  – Gym- och sportanläggningar
 • Kontroll sker bland annat av maxantalet besökare i en lokal, anvisningar och skyltar samt möjlighet till handtvätt
 • I 10 procent av fallen har tillsynskontrollen visat på en eller flera brister
 • Hittills har det bara varit behov av uppmaningar till rättelse – inga förelägganden
 • Länsstyrelsen samverkan bland annat med:
  – Näringslivet
  – Kultur- och fritidschefer från länets kommuner
  – Polisen
 • Informationsutskick har bland annat gjorts till:
  – Handeln
  – Näringslivet
  – Uthyrare av festlokaler

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021