Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 13: Uppmaning till följsamhet av råd och rekommendationer

Publicerad: 2021-03-30 17:12

Smittspridningen ökar i snabb takt i Örebro län och belastningen på hälso- och sjukvården är hög. Regionen uppmanar alla att vara följsamma till råd och rekommendationer. ”Hur du och jag beter oss kan ge andrum till de anställda som arbetar inom den hårt ansträngda hälso- och sjukvården”, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.

Kurvan över antalet smittade i Örebro län pekar brant uppåt. Den senaste veckan diagnosticerades drygt 1 200 covid-19-fall. Det är en ökning med cirka 300 fall från veckan innan. Ökningen sker i alla åldersgrupper, men flest fall finns bland personer som är 20-49 år.

– Den brittiska virusvarianten utgör nu mer än 90 procent av fallen. Forskning tyder på att den virusvarianten är mer smittsam och att den kan innebära ett ökat behov av sjukhusvård, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Den ökande smittspridningen visar sig tydligt inom hälso- och sjukvården med en stor antal inlagda covid-19-patienter. Sammanlagt vårdas just nu 62 patienter på grund av covid-19, varav 10 patienter på intensivvårdsavdelning.

– De senaste veckorna har vi sett att smittspridningen i samhället har ökat dramatiskt och att antalet patienter som behöver sjukhusvård har blivit fler. Ska vi bryta den dystra trenden krävs att vi alla tar vårt ansvar och att vi gör allt vi kan för att följa de råd och rekommendationer som gäller. Hur du och jag beter oss kan ge andrum till de anställda som arbetar inom den hårt ansträngda hälso- och sjukvården, rädda människoliv och göra det möjligt att också prioritera annan viktig hälso- och sjukvård, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.

Drygt 85 procent av åldersgrupen 80+ är vaccinerade

38 325 länsinvånare, vilket motsvarar 15,66 procent av befolkningen i Örebro län, har fått sin första dos vaccin mot covid-19. 15 858 personer har även fått en andra dos av vaccinet, vilket motsvarar 6,48 procent av befolkningen.

– Drygt 85 procent av åldersgruppen 80+ är nu vaccinerade, säger Stellan Johansson som sitter i styrgruppen för vaccination i regionen.

Region Örebro län följer den prioritetsordning för vaccinering som Folkhälsomyndigheten har ställt upp.

För närvarande vaccineras följande grupper:

 • Du som är 75 år och äldre.
 • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
 • Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

Övriga grupper kommer att erbjudas vaccin senare under året.

– Leveranserna av vaccin är fortfarande begränsade vilket gör att tiderna för att vaccineras måste prioriteras till dem som mest behöver vaccin. Under vecka 13 finns det bokningsbara tider kvar för personer som är 75 år och äldre, säger Stellan Johansson.

Under tisdagskvällen kommer det att ske planerade nationella uppgraderingar av 1177.se. På grund av detta är det inte möjligt att logga in och boka tid för vaccination via e-tjänsterna mellan klockan 21.00-24.00 på tisdagen.

Tillsammans kan vi bromsa smittan – tänk på det här:

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Undvik platser om det är risk för trängsel – håll avstånd!
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Om du reser måste det ske smittsäkert
 • Munskydd ska användas
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021