Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 14: Allvarlig situation med ökad smittspridning och ökad belastning på sjukvården

Publicerad: 2021-04-06 16:00

Det är en allvarlig situation i Örebro län. Såväl smittspridningen som belastningen på hälso- och sjukvården ökar påtagligt i länet. Se inspelningen från Region Örebro läns lägesbild corona.

Deltagare:

 • Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare

 • Martin Widlund, verksamhetschef infektionskliniken

 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

 • Kristina Gerdevåg, tf verksamhetschef ANIVA-kliniken (Anestesi- och intensivvård)

 

Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare

Det är en mycket allvarlig situation i Örebro län. Så väl smittspridningen som belastningen på hälso- och sjukvården ökar påtagligt i länet. Vecka 13 noterades 1 554 nya fall vilket kan jämföras med 1 210 vecka 12 och 887 vecka 11. Föregående vecka rapporterades fler fall än någon gång under hösten 2020.

Flest fall är i åldersgruppen 20-69 år.

Relativt få fall i gruppen 70+ vilket är en effekt av vaccinationerna. En lätt ökning i gruppen 16-19 år.

Den brittiska varianten dominerar nu, och den är mer smittsam än tidigare varianter.

Det är en utmaning att orka hålla i och följa de rekommendationer som finns.

Utvecklingen framöver beror på vårt gemensamma beteende.

Följsamhet krävs till lagar, förordningar och allmänna råd som finns.

Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen, dina val gör skillnad!

Det är allas ansvar att: 

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus
 • Undvik platser med trängsel
 • Använd munskydd i vissa situationer
 • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet'
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • Testa dig vid symtom
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

Munskydd är en tilläggsåtgärd och ska inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning.

 • Använd munskydd när du åker med kollektivtrafik, oavsett vilken tid du reser.
 • Använd munskydd om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas till exempel i butiker, apotek och serviceställen.
 • För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skola hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Rekommendationerna gäller från och med 1 april och preliminärt till den 12 maj.
   

Martin Widlund, verksamhetschef infektionskliniken

Snabb ökning av patienter på sjukhus. Situationen i hälso- och sjukvården med ökad smittspridning har påverkat slutenvården (sjukhusvården), där vi ser en snabb ökning av antalet inneliggande patienter.

I nuläget vårdar vi knappt 60 inneliggande varav cirka 15 har intensivvård. Flertalet inneliggande behöver någon form av andningsstöd. Det handlar om vård av patienter i alla åldrar, men det är tydligt att våg 3 drabbar relativt friska personer i övre medelåldern till största delen.

Vi har beredskap för att ta emot fler sjuka, vi kan skala upp antalet vårdplatser för att klara tillfälliga toppar. Vi kommer att klara vårt uppdrag. Men det kan påverka vår möjlighet att ge viss annan vård. Vi prioriterar den vård vi ger med försiktigt och med stor samverkan inom hälso- och sjukvården.

 

Kristina Gerdevåg, tf verksamhetschef AnIVA-kliniken (Anestesi- och intensivvård)

Antalet intensivvårdsplatser i länet har fördubblats. 

I vanliga fall har Region Örebro län 18-20 platser för intensivvård fördelade i länet. Just nu har vi skapat 18 ytterligare platser, alltså en fördubbling. Det kräver mycket personal, vi brukar räkna med 6-7 anställda per intensivvårdsplats. Vi omfördelar personal för att klara detta. Det är ett teamarbete.

Just nu vårdas 15 patienter på de olika avdelningarna i länet. Den 29 mars hade vi åtta patienter på IVA, så ökningen är kraftig.

Under den första vågen intensivvårdades 92 patienter, under den andra vågen var det 56 patienter som behövde intensivvård och i den tredje vågen är det hittills 36 patienter som behövt intensivvård.  

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Fortsatt vaccination av fas 2: ålder 70 år och uppåt är det som gäller nu.

Det nationella vaccinationsmålet har justerats och säger nu att alla vuxna ska erbjudas en första vaccindos till den 15 augusti 2021. Förseningen beror på försenade leveranser.

 • Totalt 64 576 genomförda vaccinationer i Region Örebro län
 • 46 036 vaccinerade med första dosen = 18,8 procent
 • 18 540 vaccinerade med andra dosen = 7,6 procent
 • 40 procent av de med första dos, har även fått sin andra dos

Täckningsgrad av vaccinationerna så här långt:

 • 80 år och uppåt = 86,7 procent (ca 17 000 personer)
 • 75 -79 år = 73,5 procent (ca 15 000 personer)
 • 70-74 år = 42,2 procent (ca 17 000 personer, start 1 april)

Vi har fått ökade leveranser, men inte extraordinärt mycket.

Vi har tre säkra, likvärdiga vacciner.

Nytt bokningssystem införs måndag 12 april

Nytt och viktigt sedan sist:

 • Vi inför ett nytt bokningssystem från och med 12 april.
 • Ingen e-legitimation behövs, man kan hjälpa andra att boka.
 • Gå in på 1177.se som vanligt, där finns en länk till bokningen.
 • Ombokning sker endast via telefon.
 • Digital hälsodeklaration finns kopplad till besöket.
 • Begränsad telefonbokning den 9 april till följd av migrering av systemen.
 • Boka gärna digitalt via 1177.se

Vi fortsätter mot målet:

 • Vi kan vaccinera mera och vill vaccinera flera så snart vi får vaccin.
 • Boka gärna tid digitalt via 1177.se!
 • Nya tider släpps kontinuerligt!
 • Fortsätt sänkning följer i 5-årsintervaller.
 • Munskydd gäller enligt rekommendation från smittskyddsenheten.
 • Följsamhet till rekommendationer gäller.
 • Respekt och ödmjukhet.

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021