Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 15

Publicerad: 2021-04-12 09:43

Följ Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Tid:

Tisdag 13 april kl 15.00

Deltagare:

 • Smittskyddsläkare
 • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Stellan Johansson, representant i styrgruppen för vaccination​
 • Erik Fredholm, apotekare läkemedelscentrum

  

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

Det är en allvarlig situation i Örebro län. Smittspridningen ökar i länet. Vecka 14 noterades 1 704 nya fall av covid-19 vilket kan jämföras med 1 551 för vecka 13 och 1 210 för vecka 12.

Flest nya fall under vecka 14 noterades i åldersgruppen 20-49 (914 stycken) följt av åldersgruppen 50-69 (380 stycken).

Det mest effektiva sättet att stoppa smittspridningen är att minimera antalet kontakter och att hålla avstånd.

Testning av kontakter vid smittspårning:

 • Hushållskontakter
  – Betraktas som misstänkt fall och de får förhållningsregler.
  – Provtagning ska ske fem dagar efter att det att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov.
   
 • Nära kontakter
  – Får inte förhållningsregler men noggrann information om vad som gäller, som till exempel arbete hemifrån.
  – Provtagning snarats och ett nytt prov fem dagar efter senaste kontakten med smitta.                                                                                     

Vad gäller efter sjukdom och vaccination?

 • Genomgången infektion med covid-19 senaste sex månaderna
  – Skydd mot ny covid-19-infektion minst sex månader, sannolikt längre.
  – Du behöver inte ta nytt prov om du får lindriga symtom på covid-19 inom sex månader.
   
 • Vaccinerad mot covid-19
  – Bra skyddseffekt men inte 100 procent
  – Liten men viss risk att bli smittad och eventuellt sprida virus även om du inte får symtom
  – Oklart hur långvarigt skyddet är
  – Du behöver ta nytt prov även vid lindriga symptom på covid-19 trots vaccination.

Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen, dina val gör skillnad!

Det är allas ansvar att:

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Undvik platser där människor samlas – håll avstånd
 • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
 • Om du måste resa med kollektivtrafik, använd munskydd
 • Använda munskydd enligt regionala rekommendationer
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

 

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Belastningen på hälso- och sjukvården är tyngre än vad den varit någon gång tidigare under pandemin.

Det finns en direkt koppling mellan antalet nya smittade och den belastning som vi ser på hälso- och sjukvården.

I nuläget har vi cirka 70 patienter på vårdavdelning och 20 på intensivvårdsavdelningen.

När läget var som värst under våren 2020 vårdades 56 på vårdavdelning , 24 på intensivvårdsavdelningen.

Det är oroande att smittspridningen inte avtar, utan att den snarare ökar. En fortsatt ökning leder till en ökad belastning och det måste vi till varje pris undvika.

11 400 personer provtogs förra veckan. Det ligger nära vår maxkapacitet även om vi inte riktigt är där ännu.

När det gäller vår förmåga att bedriva intensivvård klarar vi det genom att minska annan vård. Till exempel har vi normalt 20 operationslag i gång, nu är det 10, alltså en halvering. Det leder till uppskjuten vård.

Påfrestning på hälso- och sjukvårdens medarbetare är enorm.

Enda sättet att bryta utvecklingen är att alla tar ett större ansvar för att följa rekommendationerna.

Jag vädjar till alla: ta ett större personligt ansvar. Undvik att bli smittade, undvik att sprida smittan vidare.

 

Erik Fredholm, apotekare Läkemedelscentrum

Vi vaccinerar nu med tre tillgängliga vacciner på alla våra fem noder länet.

Ni är välkomna att vaccinera er på alla noder.

Vaccinleveranserna fortsätter att öka, vi kan hålla ett relativt högt tempo i vaccineringen.

Fler leverantörer är på väg in varefter de blir godkända. Till exempel kommer vaccinet från Janssen till oss någon gång under nästa vecka, ett välkommet tillskott.

Det finns många frågetecken kring Astra Zenecas vaccin, vilket är förståeligt. Men både svenska och europeiska läkemedelsverket bedömer vaccinet som säkert.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år tills det att vi har mer fakta. Vi vaccinerar därför de äldsta med detta vaccin.

Vi skulle ha börjat vaccinera med dos 2 av Astra Zeneca denna vecka, det har vi nu pausat och försökt att via sms och telefon komma in kontakt med de personer som är aktuella för dos 2. Astra Zeneca dos 1 har god effekt, åtminstone 12 veckor. Sen behöver vi fylla på men då ska vi ha myndigheternas direktiv på plats

 

Stellan Johansson, representant i styrgruppen för vaccination​

Täckningsgrad av vaccinerade inklusive inbokade för vaccin:

 • 80 år och uppåt = 89,6 procent
 • 75 -79 år = 82,5 procent
 • 70-74 år = 74 procent

Total andel av befolkningen i länet över 18 år är 24,1 procent.

Dessa personer kan nu boka tid:

 • Du som är fyllda 65 år och äldre.
 • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvården eller i hemtjänst.

Nytt bokningssystem

 • Bokas via 1177.se
 • Kan bokas utan e-legitimation
 • Enkelt att ge tid för dos 2
 • Kan visas i journal
 • OBS! Uppgifter i journalen är inte det samma som ett vaccinationsintyg
 • Ombokning av tid för dos 2 görs via telefontidbokning.

 

  

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021